Кабинетът одобри замяната на актове с бързи фишове на пътя

Промените предвиждат уеднаквяване на наказателната процедура за леки и тежки нарушения

Кабинетът одобри замяната на актове с бързи фишове на пътя

Снимка: economic.bg/Красимир Свраков

Бърза глоба под формата на фиш, който да се връчва на нарушителите на правилата за движение още на пътя. Тази промяна в Закона за движение по пътищата одобри на днешното си редовно заседание Министерският съвет.

Промените в Закона за движение по пътищата бяха предложени още през месец май от Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ и Министерството на вътрешните работи. От Института за пътна безопасност обаче се обявиха срещу тях с аргумента, че това са поредните кръпки на закона, които се правят под обществен натиск.

Въпреки това проектозаконът за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата беше одобрен от правителството с мотивите, че той ще „осигури необходимата бързина и своевременно реализиране на административнонаказателната отговорност за нарушения на правилата за движение по пътищата и по този начин ще позволи по-ефективно използване на ресурсите на Министерството на вътрешните работи“.

Според одобрените промени вече всички нарушения на пътя ще се наказват с една административна процедура, с издаването на един документ – фиш. До момента фишове се издаваха само за по-леките нарушения и се връчваха на виновните водачи още на пътя.

При по-тежките нарушения от страна на водачите на леки автомобили процедурата беше доста по-тромава. Първоначално се съставяше акт за нарушение на Закона за движение по пътищата, който може да бъде обжалван в 14-дневен срок. Ако той се потвърди, контролният орган вече имаше право да наложи и санкция, като за целта издава наказателно постановление, което обаче също подлежеше на обжалване.

Според новите правила обаче съставеният фиш може да се облажва само в 14-дневен срок от неговото връчване пред районния съд, в района на който е извършено нарушението. Дава се възможност на нарушителя в 14-дневен срок от връчването на фиша да заплати наложената глоба в размер 70% от предвидената стойност.

В определени случаи с фиша вече ще могат да се налага и наказание лишаване от право да се управляват моторни превозни средства, както и да се отнемат контролни точки за отчет на извършените нарушения.

Освен връчване на фишовете директно на пътя, административните санкции ще може да се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, чрез служители на Министерството на вътрешните работи, както и при осъществяване на административно обслужване.

Заплащането на самите санкции пък може да се случи на гише чрез карта, по банков път или по интернет с банкова карта или с друг електронен платежен инструмент.

Промяна има и по отношение на давностните срокове за отнемане и предаване на отнетите книжки, които сега са шест или девет месеца. В съобщението на правителството обаче не се уточнява какви ще са новите срокове. 

Коментари: 0