Поредните кръпки под обществен натиск - промените в Закона за движение по пътищата

От Института за пътна безопасност призовават МВР да оттеглят предложенията си и да се направи изцяло нов и обмислен закон

Поредните кръпки под обществен натиск - промените в Закона за движение по пътищата

Снимка: Economic.bg/Архив

Направените предложения от страна на МВР и Държавна агенция „Безопасност при движението по пътищата“ (ДАБДП) за промяна на административно-наказателната процедура в Закона за движение по пътищата са безпрецедентни, но няма да дадат необходимия резултат. Това се казва в официално становище до медиите на Института за пътна безопасност (ИПБ) по повод предложенията за промени в Закона за движение по пътищата. Според експертите държавната администрация предлага революционни промени в сега действащия закон, вместо да се създаде изцяло ново законодателство, като това се случва под обществен натиск и паника.

Припомняме, че в края на май МВР внесе предложения в закона, с които поиска отпадане на актовете и връчване на фишове още на пътя. Сред останалите предложения е и отпадане на синия контролен талон. Но се запазва изискването на носене на талон за гражданска отговорност и поставянето на стикер, въпреки че вече има действаща електронна система за таксуване, до която МВР може в реално време да следи статуса на застрахованите автомобили. Предложени промени има и по отношение на размера на глобите за алкохол и наркотици - лишаване от право да управлява превозно средство 3 години и глоба до 3 хил. лева. В момента периодът е 2 години, а глобата е 2 хил. лева.

„Учудващо е за нас, че точно преди 2 седмици министърът на транспорта обяви, че се работи по нов закон за движение по пътищата, а изведнъж МВР и ДАБДП ни предлагат поредните кръпки на действащия зaкон, който е доказано компрометиран. С тези си действия държавната администрация ни показва, че отново няма синхрон между отговорните институции“, пишат още от ИПБ.

В становището на експертите по пътна безопасност се казва още, че липса всякаква логика по отношение на отделните наказания и глоби спрямо степента на обществена опасност. Всички наказания са изброени хаотично в предложените промени без да се степенувани или групирани под каквато и да било форма.

 „Отсъства какъвто и да било опит за конкретизиране и групиране на наказанията, като отново остават в сила наказания с прекомерно голям диапазон между горна и долна граница, относими към нарушения без особена връзка по между им. Това създава предпоставка нарушителите да обжалват не нарушението, а размера на глобата и/или отнемането на права и по този начин да забавят изпълнението на наказанието с години. Освен забавяне на правоприлагане, така написаните текстове са предпоставка нарушителят след окончателното произнасяне от съда да получи под формата на признати разходи, повече от колкото следва да плати“, предупреждават експертите.

„Не се предвижда възможност за предварително изпълнение на наказанията с глоба (това е разпространена практика в ЕС), която може да пресече практиката на шиканиране на процеса, т.е. нарушителят да е задължен да внесе сумата, която следва да заплати едновременно с жалбата против наказателното постановление. Това би дисциплинирало всички водачи и би отказало онези, които системно оспорват актове с цел избягване от навременно правосъдие и плащане на глоби и/или изтърпяване на наказание“, казват още в становището си от Института за пътна безопасност.

На база очертаните от тях проблеми от ИПБ призовават МВР и  Държавна агенция „Безопасност при движението по пътищата“ да прекратят обществения дебат и да оттеглят предложенията си за промени в Закона за движение по пътищата.

Коментари: 0