Къде се строят най-много нови сгради у нас?

Разрешителните за строеж са нараснали с 37,8% през третото тримесечие

Къде се строят най-много нови сгради у нас?

Снимка: Стоян Йотов/Economic.bg

3803 ~ 2 мин. четене
През третото тримесечие на 2016 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1183 жилищни сгради с 4 937 жилища в тях, 51 административни сгради/офиси и на 1170 други сгради, сочат данни на НСИ. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 2.7%, докато броят на жилищата в тях се увеличава с 11.2%, а общата им застроена площ - с 5.0%. 

Най-голям брой разрешителни за строеж са издадени в областите София (столица) - 170, Пловдив - 170, Варна - 109, София (област) - 107, и Бургас - 104. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 1913, Пловдив - 714, Бургас - 509, Варна - 503, и Русе - 221. 

През третото тримесечие на 2016 г. е започнал строежът на 830 жилищни сгради с 3144 жилища в тях, на 32 административни сгради/офиси и на 585 други сгради. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 0.7%, общата им застроена площ - с 5.6%, докато броят на жилищата в тях са повече с 6.2%. 

Броят на разрешителните за строеж, издадени на административни сгради, бележи нарастване с 37.8%. Разрешителните за строеж, издадени на други сгради, се увеличават с 2.2%, а общата им застроена площ е повече с 40.7%.

В сравнение с третото тримесечие на 2015 г., започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 12.0%, жилищата в тях - с 4.6%. Започнатите административни сгради нарастват с 28.0%. Броят на започнатите други видове сгради също нараства с 28.0%. 

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив - 111 жилищни и 64 други сгради; София (столица) - 115 жилищни, 9 административни и 31 други сгради; Варна - 112 жилищни, 6 административни и 18 други сгради; Стара Загора - 56 жилищни и 53 други сгради; София - 61 жилищни сгради и 40 други сгради.
Подкрепи Economic.bg