Как държавата да не тегли 18,2 млрд. лева заеми

Решението дълговете да не се рефинансират преминава през реформи и политическа воля, подчертава иконoмистът от Industry Watch

Лъчезар Богданов:

Как държавата да не тегли 18,2 млрд. лева заеми

Снимка: БГНЕС

228 ~ 2 мин. четене

България трябва да погаси 7 млрд. лв. падежиращи дългове през 2015 г., още над 1,7 млрд. лв. през 2016 и малко над 3 млрд. през 2017 - общо 11,722 млрд. лв., посочва икономистът от Industry Watch Лъчезар Богданов в коментар в профила си в социалната мрежа Facebook, позовавайки се на актуализираната справка на Министерството на финансите.

Планираните бюджетни дефицити са съответно 2,5, 2,2 и 1,8 млрд. за същия период , или общо 6,5 млрд. лева. Това означава, че правителството трябва да осигури 18,2 млрд. лева, за да изпълнява задълженията си, посочва икономистът.  „Доколкото става ясно, засега планът е до 8 млрд. евро да са външни заеми, а останалото - вътрешни. Не пречи обаче да се емитират по-малко от 8 млрд. евро облигации на международните пазари“, допълва той.

Според Богданов, обаче, големият въпрос е как сумата през следващите три години да е по-малка от тези 18,2 млрд. лв. и дава четири мерки, които биха спомогнали за това:

- Приватизация - всяка продажба на държавни активи ще покрие част от тези нужди и ще намали необходимостта за заем за съответната сума;

- Намаляване на дефицита - което може да стане или чрез свиване на разходи, или чрез повишаване на приходите;

- Приходите пък могат да се повишат или чрез увеличаване на данъчната тежест (с всички произтичащи ефекти върху стимулите за инвестиции, откриване на работни места и заетост), или от ускоряване на растежа чрез по-добра икономическа политика и реформи. Очевидно е, че вторият вариант е за предпочитане, подчертава икономистът;

- Разходите могат да се свиват или механично (просто да се намалят парите, отпускани на отделните структури), или да се направят реформи, които да позволят да се постига по-добра публична услуга с по-малко ресурс. Очевидно е, че вторият вариант е за предпочитане,но изисква политическа воля.

Economic.bg напомня, че в средносрочната си бюджетна програма правителството предвижда да свива отрицателното салдо по публичните финанси с едва 0,5 процентни пункта годишно, което означава, че заложеният дефицит от 3% ще бъде евентуално стопен за цели шест години. Това е и в противоречие със самия Закон за публичните финанси.Подкрепи Economic.bg