Карол: Развиващите се европейски пазари са много привлекателни за инвестиране

Прогнозата на анализаторите се подкрепя от движението на борсите от началото на годината и данните на Евростат за 4-ото тримесечие на 2017

Карол: Развиващите се европейски пазари са много привлекателни за инвестиране
608 ~ 3 мин. четене

Развиващите се европейски държави са атрактивни за инвестиции в кратосрочен и дългосрочен план смятат анализаторите на УД „Карол Капитал Мениджмънт“. Прогнозата им се потвърждава както от макроикономическите данни, така и движението на пазарите през 2017 г. и от началото на 2018 г.

След силното представяне през 2017 г. на пазарите от Централна и Източна Европа, от началото на 2018 г. те продължават да се представят по-силно от развитите. Индексите на MSCI за Централна и Източна Европа са сред най-силно представящите се  регионални индекси от началото на годината. MSCI EFM Europe + CIS  е с ръст от 5.5% за първите два месеца на годината (в еврово изражение). За сравнение индексът за развита Европа е на отрицателна територия (-2.58% от началото на годината).  

В основата на силното представяне на индекса за Източна Европа в голяма степен стои подобряването на сентимента към Русия. Подобряването на конюнктурата на пазара на петрол през 2017 г., както и позитивните макроикономически развития доведоха до позитивни настроения към руския пазар. След като 2017 г. бе отрицателна за него, за първите 2 месеца на годината руския индекс MICEX е с ръст от близо 9%, оставайки стабилен през февруари, който се характеризираше със засилена волатилност на пазарите. Същевременно руската рубла също заздравява позициите си. С много добро представяне е и румънския пазар, който е също с ръст от 9% за първите два месеца на годината, като също остана стабилен през волатилния февруари.

През февруари SOFIX спадна с 3.7%. Тази корекция се дължи на силните спадове на глобалния фондов пазар под влияние на опасенията свързани с евентуално по-високи лихвени проценти от страна на Федералния резерв и не изменя прогнозата на ККМ за ръст от 15% на българския фондов пазар до края на 2018 г. 

На фона на спадовете на американския и западноевропесйките пазари в последния месец, относително по-доброто представянето на развиващите се европейски пазари от началото на годината показва, че те са добър инвестиционен избор. Според портфейлните мениджъри на Карол тяхната привлекателност се дължи на подценеността на акциите и добрите макроикономически показатели и перспективи пред икономиките. Това мнение се подкрепя и от предварителните данни на Евростат за ръста на БВП през четвъртото тримесечие на 2017 г., които бяха публикувани през февруари. Основният извод от тях е, че регионът на Източна Европа продължава да бъде двигател на растежа в Европа като цяло. Всички страни от региона на Централна и Източна Европа, които са публикували данни, отчитат по-висок от средния  и за ЕС, и за еврозоната ръст, като пет от страните от региона заемат челните позиции по темп на нарастване

Румъния отново заема първото място, отчитайки силен ръст през Q3’17 (+7% на годишна база). Чешката икономика продължава да ускорява темпа си на ръст до 5.1% през четвъртото тримесечие. Естония ускоря темпа си на ръст до 5%. Унгария засилва темпа си на ръст на БВП до 4.8%, с което също попада в топ 5 на европейските страни по ръст през последното тримесечие. България дели 9-то място с Литва и Словакия. С най-голям принос за ръста на България отново е вътрешното потребление, стимулирано от развитието на пазара на труда – тенденция характерна за целия регион, характеризиращ се с понижаваща се безработица и ръст на възнагражденията.

Данни на Евростат за Q3’2017 и предварителни данни за Q4’2017Подкрепи Economic.bg