КЕВР проверява за манипулации на свободния пазар на енергия

Не е ясно дали проверката ще е за пазара на електроенергия или природния газ

КЕВР проверява за манипулации на свободния пазар на енергия

Снимка: Economic.bg

1120 ~ 2 мин. четене

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) започва проверка на интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия. Образуваното производство от регулатора за установяване на евентуално нарушение е по Регламента на ЕС REMIT, който бе приет преди две години в България и дава право на Комисията да извършва проверката.

От КЕВР не могат да съобщят кой точно свободен пазар ще бъде проверяван, дали този на електроенергия или на газ. В съобщението се казва, че целта на проверката на националния регулатор е санкциониране на участници на пазара за търговия на едро с енергия (електричество и газ), за които установи, че са извършили манипулативни действия и/или са търгували с вътрешна информация. 

За да започне тази проверка КЕВР е получила основание за нея и данни за конкретен случай, проучен преди това от експерти от дирекция REMIT, които правят проучване за наличие на обосновано предположение за извършено нарушение.

В закона е записано, че  Комисията може да бъде сезирана за нарушаване на регламента от участник на пазара или предприятие майка или свързано предприятие, лице, което извършва сделки, лице, чиито интереси са нарушени или застрашени от нарушението, регулаторен орган на държава - членка на Европейския съюз, или от АСРЕ; държавен орган, прокурор или ако се самосезира.

Припомняме, че през февруари тази година четирите национално представителни организации - КРИБ, АИКБ, БСК и БТПП, поискаха незабавни оставки на ръководни постове в енергетиката. Като причина те посочиха, че БЕХ е монополист на борсата и очевидно използва монопола си като не управлява според регламента REMIT предлагането, а управлява във вреда на българската индустрия и българската икономика. Сега обаче КЕВР няма право да съобщи срещу кого е започналата проверка, а тя може да продължи години наред. В закона се казва, че „Решенията и протоколите от заседанията на комисията, свързани с предварителното проучване и установяването на нарушение по чл. 3 и 5 от Регламент (ЕС) № 1227/2011, не се публикуват на интернет страницата на комисията“.

Сега КЕВР има право да изисква информация и/или документи, веществени, писмени, цифрови и електронни доказателства и да снеме обяснения от всички лица, които имат отношение към случая. Комисията може да извършва проверки на място и да възложи експертиза от външен експерт, както и да поиска съдействие от други органи.

Ако пък се установи нарушение, поради риск от сериозни и непоправими вреди за пазара на електрическа енергия или природен газ, комисията може да наложи незабавно преустановяване от страна на проверяваното лице и/или негово предприятие майка, и/или свързано предприятие по смисъла на Регламента на ЕС.

Подкрепи Economic.bg