КФН одобри още 4 борсови фонда на „Експат“

Предстои те да бъдат качени на БФБ за търговия

КФН одобри още 4 борсови фонда на „Експат“
Георги Желязков Автор: Георги Желязков
Комисията за финансов надзор (КФН) е одобрила още 4 борсово търгувани фонда, управлявани от „Експат асет мениджмънт“, да бъдат листнати на Българската фондова борса (БФБ). Те ще следят пасивно движението на основните индекси за акции на четири борси от региона на Централна и Източна Европа – Гърция, Румъния, Чехия и Полша.

Име на индексния фонд на ЕкспатИндекс, който ще следва
EXPAT GREECE ASE UCITS ETFИндекс ASE на Athens Stock Exchange
EXPAT ROMANIA BET-BK UCITS ETFИндекс BET-BK на Bucharest Stock Exchange
EXPAT CZECH PX UCITS ETFИндекс PX на Prague Stock Exchange
EXPAT POLAND WIG20 UCITS ETFИндекс WIG20 на Warsaw Stock Exchange


Следват технически стъпки по регистриране на фондовете в регистър Булстат, в Централния депозитар за получаване на ISIN и на БФБ за борсов код. След финализирането на тези стъпки „Експат“ ще публикува пълната информация за четирите фонда, включително проспекти, правила и ключова информация за инвеститорите, съобщават от управляващото дружество.

В момента, в който са изпълнени всички регистрационни изисквания, ще започне и активната търговия с дяловете. Дружеството ще уведоми допълнително инвеститорската общност за готовността да се предлагата дялове за първична и вторична търговия.

В момента в процес на регистрация от КФН са още 6 борсово търгувани фонда на „Експат“.

Име на индексния фонд на Експат Индекс, който ще следва
Expat Hungary BUX UCITS ETF Индекс BUX на Budapest Stock Exchange
Expat Slovakia SAX UCITS ETF Индекс SAX на Bratislava Stock Exchange
Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF Индекс SBI TOP на Ljubljana Stock Exchange
Expat Croatia CROBEX UCITS ETF Индекс CROBEX на Zagreb Stock Exchange
Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF Индекс BELEX15 на Belgrade Stock Exchange
Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF Индекс MBI10 на Macedonian Stock Exchange

Така, заедно с индексния фонд върху SOFIX – Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF, който стартира през септември 2016 г., борсово търгуваните фондове на „Експат“ ще станат общо 11 и ще покриват пазари, които до момента почти нямат аналогични продукти, лицензирани по UCITS директивата. Създаването на такива фондове и регистрирането им за търговия в София би дало сериозен тласък на капиталовия пазар у нас, смятат от „Експат“.
Коментари: 0