500 кг опасен яйчен прах е изтеглен от българския пазар

Казусът се задълбочава в цяла Европа като много държави също извършват щателни проверки

500 кг опасен яйчен прах е изтеглен от българския пазар

Нова партида яйчен жълтък на прах, замърсен с фипронил, е изтеглен от българския пазар от Агенцията по безопасност на храните (БАБХ). От Германия в България са доставени общо 500 кг яйчен жълтък на прах и след направен лабораторен анализ е установено наличие на фипронил над допустимите нива. Почти цялото количество - 407 кг е налично и възбранено в склада-получател. То е насочено за унищожаване. Вложени в преработка са около 93 кг яйчен жълтък на прах и е произведен около 12 500 кг сладолед. Той също е възбранен и е изтеглен от пазара.

Агенцията по храните е изпратила известие за случая до Европейската комисия по системата за бързо предупреждение RASSF. С това всички държави членки са информирани, че и друга партида яйчен жълтък на прах е замърсена с фипронил и е разпространена на общия европейски пазар.

За да не се допускат замърсени с фипронил яйца и яйчни продукти в България, в момента се извършват проверки на фермите за добив на яйца, на складовете за търговия с яйца и яйчни продукти, на предприятията за производство и преработка на яйчни продукти.

Всяка постъпваща в България пратка яйца и яйчни продукти с произход ЕС, за която няма предоставени доказателства от лабораторно изпитване за отсъствие на замърсяване с фипронил ще бъде подложена на лабораторен анализ. Аналогични мерки се прилагат и към производителите на яйца и яйчни продукти с български произход. Вече е наличен първият резултат от анализ на яйца с произход Полша, който е отрицателен.

Фипронилът е силно токсично вещество и се използва за защита на реколта и във ветеринарната медицина за борба с бълхи, кърлежи и хлебарки. Световната здравна организация определя препарата като „умерено опасен“. Инсектицидът може да предизвика дразнене, гадене и повръщане, но при поемане на по-големи количества е възможно да навреди на бъбреците, черния дроб и щитовидната жлеза.

Казусът се задълбочава в цяла Европа като много държави също извършват щателни проверки на пратките. Милиони яйца вече бяха изтеглени от търговската мрежа в Холандия, Белгия и Германия, след като стана ясно, че са били заразени със силно токсичния инсектицид. Скандалът, който хвърли в ужас европейския хранителен пазар, доведе до затварянето на стотици птицеферми. 

Коментари: 0