Колко евросредства ще получи България в следващите 7 години

Страната е една от малкото, които ще получат повече средства по кохезионната политика на ЕС спрямо периода 2014 - 2020 г.

Колко евросредства ще получи България в следващите 7 години

Снимка: Economic.bg/Красимир Свраков

България ще получи 16.7 млрд. евро от следващата многогодишна финансова рамка на Европейския съюз, а повече от половината средства ще бъдат пренасочени към кохезионната ѝ политика. От разчетите към момента става ясно, че страната ни е една от едва четирите държави членки, които през този програмен период ще получат повече средства по линия на кохезионна политика, в сравнение с периода 2014 - 2020 г., посочва правителството.

Близо 5 млрд. евро ще получи страната ни и за преки плащания по Общата селскостопанска политика, а още 2 млрд. евро ще бъдат предназначени са развитие на селските райони. За АЕЦ Козлодуй ще бъдат предназначени 56 млн. евро.

Средствата, с които България ще разполага, за да намали вредните си емисии и да се движи успоредно с останалите държави членки по пътя към декарбонизация, ще бъдат 2.7 млрд. евро, като една по-малка част от тях (668 млн. евро) ще бъдат получени от многогодишната финансова рамка, а останалите 2 млрд. евро ще дойдат от спасителния мегафонд на Европейския съюз, който има за цел да възстанови икономиката на Блока.

От него България ще има на разположение 6.13 млрд. евро безвъзмездни средства и 3.1 млрд. евро заеми. От фонда „ЕС от ново поколение“ ще бъде предоставено и допълнително финансиране по текущата кохезионна политика за отговор на икономическите щети от коронавируса. Именно с тях правителството обмисля да подпомогне бизнеса чрез грантови схеми до края на годината.

Допълнително финансиране от мегафонда ще получи страната ни и за развитието на селските райони - в размер на 376 млн. евро.

Парите от „ЕС от ново поколение“ ще бъдат насочени за изпълнение на реформи и публични инвестиции за икономическо възстановяване, вкл. в светлината на зеления преход и дигитализацията. За реалното им използване се изисква разработването и одобрението от ЕК на национален план за възстановяване, като част от Националната програма за реформи, а средствата ще се усвояват до края на 2024 г.

Предложенията на ЕК и финансовите им измерения могат да бъдат оценени като справедливи и добри, се посочва в първоначална реакция на правителството за Многогодишната финансова рамка на Съюза за периода 2021-2027 г. и Плана за възстановяване на ЕС.

„Вноските на България в бюджета на ЕС за целия период 2021-2027 г. се изчисляват от ЕК в размер на 3.3 млрд. евро. Категорично трябва да се оборват всички твърдения, че страната ни ще бъде „донор“ в ЕС“, твърдо заявяват от МС. Подобно предположение изрази българският евродепутат Радан Кънев.

Въпреки всичко посочените суми са прогнозни изчисления, тъй като нито бъдещият бюджет, нито фонда „ЕС от ново поколение“ не са получили нужната подкрепа от страните членки и европейските институции на този етап.

Коментари: 0