Корупцията и липсата на кадри стопиха чуждите инвестиции до минимум

Съотношението между чужди и местни инвестиции е обратнопропорционално, отколкото през 2007 г.

Корупцията и липсата на кадри стопиха чуждите инвестиции до минимум
Автор: Цветан Петров

Заради ширещата се корупция и липсата на квалифицирани кадри преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в България са ударили 10-годишно дъно. Това показва анализът на Българската стопанска камара (БСК) за местните и чуждестранни инвестиции в страната, представен от изпълнителния председател на Камарата Радосвет Радев и зам.-председателя Камен Колев.

Според данните в доклада през 2017 г. потокът от ПЧИ е бил на стойност 1.8 млрд. лв., докато местните инвестиции са били над 17 млрд. лв. През 2007 г. съотношението е било точно обратното – 17.7 млрд. чужди инвестиции и 258 млн. лв. местни. Освен това предварителните данни за първата половина на тази година показват двойно понижение на ПЧИ – от 487 на 246 млн. лв.

Камен Колев подчерта, че ПЧИ са паднали дотолкова, че те вече не влияят на българския брутен вътрешен продукт (БВП). Той добави, че малкото останали чуждестранни инвестиции са за разширяване на вече съществуващи бизнеси в България, докато по-ценните, чисто нови инвестиции се броят на пръсти.

Зам.-председателят на БСК отбеляза, че Румъния е лидер на Балканите по преки чуждестранни инвестиции, а България вече е изпреварена от Сърбия и Хърватия. Колев отбеляза, че в Турция още преди срива на местната валута е започнала миграция на турски капитали поради политически, а не икономически, причини. Макар някои от турските инвеститори да са избрали страната ни за нова локация на инвестициите си,  данните в доклада на БСК показват, че това явно не е било достатъчно, за да се спре продължаващия от години спад на чуждестранните инвестиции в България.

„Накратко, регистрирахме два шамара за българската икономика – българите извън страната превеждат повече пари годишно, отколкото са ПЧИ), а освен това Сърбия, която е абсолютно съизмерима като население с България и е с по-малка територия, реализира чудовищни чуждестранни инвестиции без да е член на Европейския съюз”, обобщи Радосвет  Радев.

От БСК обясниха, че основните причини да спрат потоците от чуждестранни капитали за България са липсата на квалифицирани кадри, корупцията, бавното правораздаване, бюрокрацията и непредсказуемата бизнес и законова среда. Влияние оказват също лошата, а на места липсваща, инфраструктура, бавното свързване на към комунални услуги и високата фирмена и междуфирмена задлъжнялост. Колев посочи, че фирмената задлъжнялост, т.е. на всички фирми извън финансовия сектор, е над 180 млрд. лв., докато междуфирмената задлъжнялост е около 105 млрд. лв.

От работодателската организация препоръчват да се подобрят образованието, квалификацията и уменията на кадрите в България, включително чрез промяна в системата за финансиране на образованието. От Камарата  препоръчват също да се увеличи вноса на работна ръка, да се въведат повече електронни публични услуги, да се осигури стабилност на нормативната среда и да се подобри нивото на сигурност и правосъдие.

Коментари: 0