Край на медицинските бележки в училище

Вече ще се признава само амбулаторен лист от личния лекар

Край на медицинските бележки в училище

Извинителните медицински бележки остават в историята. Занапред учениците няма да могат да извиняват отсъствията си от училище с тях.

За извиняване на направените отсъствия вече ще служат амбулаторните листове от посещения при личен лекар.

Целта е да се спре фалшификацията на бележки, което често се прави от самите ученици. "Трябва да се пресече този опит, който в много години се е натрупвал и не се е предприемало абсолютно нищо", обясни зам.-министърът на образованието Диян Стаматов, цитиран от БНР и News.bg.

Той призна, че фалшифицираните бележки не само са масово разпространени, но и се прилагат като средство още от ученици в 5-ти клас.

„С това дават учениците дават лош сигнал за началото на своя живот”, коментира Стаматов.

Той уточни, че това е абсолютно необходимо за някои райони в страната и поясни, че инициативата е тръгнала от Враца, където има проблем.

Идеята за смяна на системата за извиняване на отсъствията е обсъдена още преди началото на учебната година между министрите на образованието и здравеопазването.

Според Диян Стаматов отива се на вариант да се използват амбулаторните листове, тъй като те много трудно се фалшифицират от един ученик заради многото данни, включително и детайлите за самото заболяване.

Що се отнася до бележките за извиняване на отсъствие по домашни причини, Стаматов каза, че те трябва да бъдат написани грамотно, ясно и четливо от родителите, и най-важното - да бъдат написани от самия родител. 

Коментари: 0