„Кредитната ваканция“ ще е до 6 месеца, но с договорки и условия

БНБ утвърди реда за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения по време на извънредното положение

„Кредитната ваканция“ ще е до 6 месеца, но с договорки и условия

Снимка: БНБ

9736 ~ 2 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Управителният съвет на Българската народна банка утвърди представения от Асоциацията на банките в България (АББ) проект на Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества. Става въпрос за финансови институции във връзка с извънредното положение, въведено от Народното събрание на 13 март 2020 г.

Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества

От прессъобщението на централната банка става ясно, че клиентите в затруднение заради държавната карантина ще могат да получат отсрочка до 6 месеца от плащане на лихви и главници, без да се променят ключови параметри по кредитния договор, например вече договорените лихви. Това е максималният допустим срок на „кредитната ваканция“, но може и да е по-кратък. Той ще се договаря между клиент и банка за всеки отделен случай и може да бъде и един месец.

Също така от отсрочката няма да могат да се възползват кредитополучатели, които към 1 март 2020 г. са имали просрочени задължения над 90 дни. Клиентите трябва да заявят изрично пред обслужващата ги банка, че желаят да се възползват от предлаганите облекчения.

Банките също така ще могат да договарят с клиентите си и други индивидуални схеми на отсрочване или облекчения, различни от уредените по одобрения от БНБ ред. В такива случаи финансовите институции няма да могат да се възползват от временния принцип, въведен чрез утвърдения мораториум и следващ насоките на ЕБО, че отсрочването или облекчението не води до прекласифициране на експозиции под формата на преструктуриране или неизпълнение.

Търговските банки, приели да прилагат утвърдения ред за отсрочване на изискуеми задължения, ще обявят публично предлаганите облекчения на своята интернет страница, в банковите салони и по друг подходящ начин.

Трите стандартизирани механизма, одобрени от БНБ:

  • Механизъм № 1 – отсрочване на главница и лихва за до 6 месеца;
  • Механизъм № 2 - отсрочване на главница за до 6 месеца;
  • Механизъм № 3, приложим за револвиращи продукти.

Съответният механизъм ще се избира по взаимно съгласие между банките и техните клиенти.

Подкрепи Economic.bg