КЗК глоби \"Нет Инфо\" с над 260 000 лв. за нелоялна конкуренция

Проверката на Комисията е по искане на \"Изиадс\"

КЗК глоби \
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) налага глоба от над 260 000 лв. на "Нет Инфо" АД във връзка с разпространение на заблуждаваща и забранена сравнителна реклама. Проверката на КЗК е по искане на "Изиадс" ЕООД.

В началото на 2017 г. "Нет Инфо" разпространява презентация на предлаганата от дружеството услуга "Програматик реклама", в която се съдържат рекламни послания. Според Комисията първите две от тях за заблуждаващи, тъй като се основават на недоказани твърдения и създават впечатление за предимство, каквото физически услугата не притежава.

Става дума за посланията "80% от най-качествения български трафик" и "№1 технологично programmatic решение". За третото послание КЗК приема, че сравнението за отношението цена за ползваната услуга - реализирани продажби спрямо съответните конкуренти е некоректно, тъй като не се основава на обективни признаци, а в същото време е възможно да мотивира и да повлияе върху икономическото поведение на потребителите.

Комисията налага 1% имуществена санкция от размера на нетните приходи от продажби на дружеството  за 2017 г. за всяко едно от установените нарушения, като сумата възлиза на 133 660 лв. 
Коментари: 0