КЗК глоби „Олинеза“ за имитация на майонеза „Краси“

Глобата е над 37 000 лева

КЗК глоби „Олинеза“ за имитация на майонеза „Краси“

Комисията за защита на конкуренцията установи извършено нарушение по чл. 35, ал. 2 от ЗЗК (имитация) от страна на „Олинеза Премиум“ ЕООД, като наложи имуществена санкция на дружеството в размер на 37 086 лв.

В хода на проучването по преписката, образувана по искане на „Консул“ ООД, е установено, че от месец април 2016 г. до настоящия момент „Олинеза Премиум“ ЕООД разпространява на пазара продукт майонеза „Олинеза“ в пластмасови опаковки, които са сходни, почти идентични с наложената на пазара опаковка на майонеза „Краси“, регистрирана като триизмерна марка на „Консул“ ООД. По този начин ответното дружество може да въведе в заблуждение потребителите относно производителя на продукта и да засегне интересите на своя конкурент, се казва в становището на антимонополната комисия.

Коментари: 0