КЗК одобри сделката за ОББ

В края на миналата година KBC финализира сделката за придобиването на банката

КЗК одобри сделката за ОББ
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) разреши придобиването на Обединена българска банка (ОББ) и „Интерлийз“ ЕАД, собственост на гръцката National Bank of Greece от белгийската финансова група KBC Group.  Решението е взето на 11 април от регулатора.

Сделката за придобиването на банката и лизинговата компанията бе финализирана в края на миналата година. След като и регулаторът даде зелена светлина, на българския банков пазар ще се появи третата най-голяма финансова група в България - СИБАНК-ОББ.

KBC Group подаде уведомление до КЗК за сделката в началото на годината. Справка в регистъра на антимонополния регулатор показва, че в хода на производството са поискани становища и информация от Българска народна банка (БНБ), Комисия за финансов надзор (КФН), Асоциация на банките в България (АББ), основни конкуренти – банкови и застрахователни дружества и основни клиенти на участниците в концентрацията. Мнението на БНБ и АББ е, че сделката няма да даде съществено предимство пред другите банкови и небанкови пазарни участници, тъй като и ОББ, и СИБАНК са с „умерено присъствие“ на пазара.

Според решението сделката няма да доведе до създаване или засилване на господстващо положение от новата банкова група, нито има потенциала да възпрепятства съществено конкуренцията на този пазар.

Анализът антимонополния регулатор показва, че съгласно данните за 2015 г. промяна в пазарната позиция на придобиващата група ще има в сегмента "депозити от граждани и домакинства" - от пета позиция на ОББ и дванадесета позиция на СИБАНК, новата група ще заеме четвърта позиция и жилищни ипотечни кредити - от четвърта позиция на ОББ  и девета позиция на СИБанк, новата група ще се придвижи на трета.

При потребителски кредити новата група ще запази втората позиция, която заема ОББ преди сделката. По предварителните данни на БНБ за 2016 г. също се наблюдава промяна в позицията на обединената група, като при депозитите на гражданите и при потребителските кредити същата запазва своята позиция спрямо данните за 2015г.

Единствено разлика има при жилищните ипотечни кредити, където за разлика от 2015г., когато групата би се наредила на 3-то място, по данни за 2016г., тя вече заема 4-та позиция. Промените в пазарните позиции на водещите 10 банки показва, че пазарът е динамичен.

Чистата печалба на ОББ е 111.3 млн. лв. през 2016 г. Банката отчита ликвидност от 36%, възвращаемост на капитала от 10.3% и ефективност (съотношение Разходи/Приходи от дейността) - 37.8%. KBC присъства в България от 2007 г., когато придобива СИБАНК и „ДЗИ Застраховане“.

Коментари: 0