Лек спад в строителството през септември

Спрямо същия месец на 2016 г. се наблюдава 6% ръст

Лек спад в строителството през септември

Снимка: Economic.bg

376 ~ 1 мин. четене
Индексът на строителна продукция през септември 2017 г. отбелязва спад от 1% спрямо предходния месец, сочат данни на НСИ. На годишна база изменението е 6% ръст в сравнение със същия месец на 2016 г. 

През септември 2017 г. продукцията от сградно строителство намалява с 1,4%, а от гражданското/инженерно строителство - с 0,4 на сто.

Ръстът на строителната продукция през септември, изчислен от календарно изгладени данни, се определя от положителния темп при сградното строителство, където увеличението е с 12,3%. 

При гражданското/инженерно строителство е регистрирано намаление от 1,1%.


Подкрепи Economic.bg