Лихвите по заеми падат до 3,5%

Такива са прогнозите на банките за 2017 г.

Лихвите по заеми падат до 3,5%

До 3,5% може да паднат лихвите по някои ритейл продукти през 2017 г. Това посочва в свой анализ за банкирането на дребно Членът на УС на Асоциацията на банките в България (АББ) и изпълнителен директор на ЦКБ Георги Константинов в тримесечния бюлетин на организацията, цитиран от investor.bg. 

Ритейл кредитирането има най-голям дял в структурата на външно финансиране на домакинствата у нас. 

През последните години се отчитат подобрения в условията за кредитиране след глобалната финансова криза от 2008-2009 г. Нормативните промени, намалението на лихвите и отпадането на някои такси и комисиони през последните две години, доведоха до значително пазарно раздвижване и завишаване на потребителския интерес, се посочва в анализа. След драстичния скок в лихвите по време на икономическата криза - 13,5% през 2009 г. спрямо 9,76% през 2007 г., се оформи тенденция за плавно намаляване. 

Към първото полугодие на 2016 г. лихвите по потребителски и ипотечни кредити достигнаха нива, по-ниски от тези преди кризата - 4,1% през 2016 г. спрямо 6,8% през 2007 г. за ипотечните кредити и 6,6% през 2016 г., при 9,5% през 2007 г. за потребителските. Очакванията за следващата година са за лихви около 3,5% по някои от предлаганите кредитни ритейл продукти, пише в анализа.

Към средата на 2016 г. отново има засилен интерес от страна на клиентите към закупуване на жилища "на зелено" с ипотечен кредит. Увеличава се обемът на кредитите с цел рефинансиране, особено след отпадане на таксите за предсрочно погасяване, с влизането в сила на промените в Закона за потребителския кредит през юли 2014 г.

Стабилизиращо влияние за банките в България оказа и възстановяването на нивата на показателите за рентабилност до тези от преди кризата, посочва Константинов. Динамиката на населението, безработицата и миграцията към големите градове също са важен фактор за възходящия тренд на ритейл пазара. 

Коментари: 0