Лоялните търговци влизат в регистър

Вече са подготвени искове срещу компании, които не позволяват рекламации

Лоялните търговци влизат в регистър

Ниската цена е основен критерий при закупуването на стоки или ползването на услуги, защото доходите на по-голямата част от българските потребители са силно ограничени. Националната асоциация за защита на потребителите (НАЗП) и Софийската търговско-промишлена палата обявиха първите стъпки, които се предприемат за създаването на Регистър на лоялните търговци, чиито основни цели ще бъдат ясен и прозрачен пазар и улесняване на потребителя в избора му при закупуване на продукт или услуга, съобщава БНР. 

Нуждата от такъв регистър е обусловена от факта, че контролният орган не може да каже кои са нелоялните търговци, тъй като съществуват норми, които го възпират. В момента се създават механизмите, уточняват се принципите, критериите и законовите регламенти според които фирмите ще могат да бъдат включени в регистъра.

По-рано представителите на НАЗП и Софийската търговско-промишлена камара имаха среща с представители на браншовите организации. Търговците твърдят, че хората масово не четат инструкциите за употреба на продуктите, което от своя страна води до много неоснователни рекламации. 

От лоялните търговци ще се изисква да улесняват правото на избор, което означава да бъдат изведени най-важните неща за продукта, за да бъде потребителят по-добре информиран дали стоката, която възнамерява да закупи, е наистина това, което му трябва. Един от ангажиментите на НАЗП ще е да изготви съответните регламенти.

"Преди да получи правото да влезе в този списък, всеки търговец трябва да декларира няколко неща: това е информацията и етикетът да бъдат верни и пълни. Много важно е също така Законът за защита на потребителите да бъде спазен и времето за отстраняване на несъответствието няма да е един месец, а ще е по-кратко. Търговците ще трябва да декларират също, че няма да използват нелоялни търговски практики в своята дейност и търговецът няма да има неравноправни клаузи в Общите условия на договорите, които предлага на потребителя", казва Дамян Лазаров, експерт в областта и бивш председател на Комисията за защита на потребителите.

Софийската търговско-промишлена камара ще изпълнява арбитражна функция при противоречия между браншовите организации и НАЗП, обясни Георги Чернев, председател на камарата.

"Браншовите организации ще са тези, които ще одобрят критериите за лоялен търговец в даден бранш. Второ, те ще бъдат филтърът и гаранцията, че фирмите, минавайки през тези критерии и през тях като браншова организация, ще попаднат след това в регистъра. Разбира се може да има и лоялни търговци, които не са пожелали да влязат в него. Не казваме, че само включените в него са лоялни. Това е доброволен регистър", поясни Чернев.

Регистърът ще е национален – ще включва всички браншове и ще е наличен в интернет. Ако браншовете сами са създали такива регистри, и ги предоставят със съответните критерии, те могат да бъдат използвани от Асоциацията. Ще има лого на лоялните търговци, което ще може да се постави в онлайн страницата на търговеца и стикер на логото в магазина. 

Стоил Алипиев, председател на УС на НАЗП, каза, че регистърът ще бъде администриран от Националната асоциация за защита на потребителите. 

"Също така предвиждаме и Камарата да участва с арбитражна функция и при последващия контрол на търговци, които вече са вписани в регистъра – дали към момента съответстват на състоянието, в което те са били вписани. Предвиждаме ежегодни или ако се наложи ежемесечни проверки за това дали те покриват критериите", допълни Алипиев.

От Асоциацията вече са подготвили два иска срещу големи търговци монополисти, които със своите клаузи са принудили потребителите да не могат да предявяват рекламации за несъответствието между това, което получават и това, за което плащат. 

Големи фирми, които са с господстващо положение на пазара прилагат т.нар. принудителна продажба. Законът за защита на потребителите забранява принудително да се продават на потребителите ток, вода и отопление. Експертите от Асоциацията са констатирали неспазването на тази нормативна база. Тяхната позиция ще бъде оповестена следващия месец – какво ще направят и какво ще поискат държавата да направи, за да се спре принудителната продажба. 

Следващата кампания на Асоциацията ще бъде изследване на хранителни продукти и това дали етикетите отговарят на съдържанието.

Коментари: 0