Макар и скромен, оборотът на БФБ отбелязва 70% ръст за 2017 г.

Борсата отличи инвестиционните посредници с най-високи резултати през миналата година

Макар и скромен, оборотът на БФБ отбелязва 70% ръст за 2017 г.

Снимка: БФБ-София

Оборотът на Българска фондова борса-София (БФБ), макар и от скромните 705.9 млн. лева за 2017 г., отбелязва близо 70% ръст спрямо 2016 г. Броят на сделките на регулиран пазар за изминалата година нараства с 36% до 79 629, отчетоха от дружеството.

БФБ отличи и инвестиционните посредници с най-високи резултати през миналата година. На церемонията, която се провежда за 17-и път в историята на фондовата борса, бяха присъдени награди за най-добрите инвестиционни посредници през миналата година, както и няколко отделни награди за принос към капиталовия пазар.

За инвестиционен посредник, сключил най-много сделки на БФБ–София през 2017 г.: 

1-во място: "Карол" АД
2-ро място: "Елана Трейдинг" АД
3-то място: "БенчМарк Финанс" АД

За инвестиционен посредник, реализирал най-висок оборот на БФБ през 2017 г.: 

1-во място: "Реал Финанс" АД 
2-ро място: "Първа финансова брокерска Къща" ООД 
3-то място: Евро - Финанс АД УД 

Управляващото дружество "Експат Асет Мениджмънт" ЕАД получи наградата за емитент с най-голям принос за развитието на капиталовия пазар през изминалата година.

Отличието за медия с най-голям принос при популяризирането на капиталовия пазар през 2017 г. беше присъдено на Bloomberg TV Bulgaria. 

Народният представител Делян Добрев беше отличен за личност с най-голям принос за развитието на капиталовия пазар през изминалата година.
Коментари: 0