Мария Габриел призова университетите да са гъвкави наесен

През юни ЕК ще предложи краткосрочни мерки за засилване на цифровия капацитет на образователните институции

Мария Габриел призова университетите да са гъвкави наесен

Снимка: Wikimedia

1304 ~ 2 мин. четене

При приема на първокурсници тази есен университетите ще трябва да проявят гъвкавост, включително да са готови кандидат-студентите да им предоставят дипломите си за средно образование по-късно от обикновено. Държавните членки на ЕС пък трябва да насърчат висшите училища в похода им към повече гъвкавост и иновативност.

Това коментира българският еврокомисар за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел след проведена днес втора видеоконференция с министрите на образованието на държавите членки. Виртуалната им среща бе посветена на отражението на коронавируса върху системите за образование и обучение в Европа.

Дискутирани са били въпроси от ключово значение, сред които ролята на цифровото образование, възможните решения за оценяване, дипломиране и преминаване от едно образователно ниво на друго, както и европейско финансиране в рамките на Инвестиционната инициатива за отговор на коронавируса COVID-19.

По време на видеоконференцията са били обсъдени конкретните мерки, предприети след предишното заседание. За да подпомогне обмена на добри практики между държавите членки, Европейската комисия е създала виртуална група за обмен на информация.

Учредена е и нова група, наречена „eTwinning по време на затворено училище“. В нея учителите могат да обменят добри практики за дистанционно обучение и да намерят безплатни ресурси и инструменти. В помощ на преподавателите, учениците и студентите е създаден и нов специализиран Портал за училищно образование, предоставящ колекция от ресурси, достъпни за всички.

Мария Габриел е уведомила министрите на образованието, че продължава активната работа и по актуализирането на Плана за действие в областта на цифровото образование, който ще е готов през юни тази година. Планът ще предложи и краткосрочни мерки в отговор на кризата, сред които засилване на цифровия капацитет на образователните институции.

„Бързото разпространение на коронавируса оказа значително влияние върху училищата и висшето образование във всички европейски държави. В тази трудна ситуация трябва да отдадем заслуженото на държавите членки за бързата реакция, но и на преподавателите, учениците, студентите и родителите, които продължават да полагат усилия, за да не прекъсне образователният процес. Нужно е въз основа на извлечените поуки да преодолеем трудностите и да усъвършенстваме допълнително цифровото образование, което ще има все по-важна роля в бъдеще. Общите предизвикателства в ЕС изискват диалог и споделяне на добри практики“, коментира Мария Габриел.

Подкрепи Economic.bg