Мъжете печелят повече пари, жените взимат решенията за покупки

Представителите на нежния пол в България са готови сами да поемат разходите за хоби и почивка, спрямо тези от други държави

Мъжете печелят повече пари, жените взимат решенията за покупки
236 ~ 2 мин. четене
Автор: Ивайла Радекова

В България мъжете и жените по-често плащат самостоятелно за своето хоби, но за сметка на това постигат най-голямо съгласие в решенията за храната, показва проучване на дружествата, изготвено от Профи Кредит.

Българските жени печелят повече от чешките, словашките и полските. Вероятно това е и причината в България най-голям дял от двойките (15%) да декларират еднакви доходи на членовете от семейството. Жените в полските домакинства по-често имат по-високи доходи от мъжете за разлика от другите страни - при почти една четвърт от семействата.

При две трети от българските домакинства (64%) мъжете имат по-високи доходи от жените, докато в Чехия силният пол осигурява прехраната на три четвърти от двойките (74%), в Словакия при 71%, а в Полша – при 66% от семействата. Въпреки че в България е най-малък делът на двойките, които разчитат на доходите на мъжете в сравнение с другите три източноевропейски държави, българските домакини имат най-малка дума при разпределянето на финансите – тяхното мнение е решаващо при едва 18% от семействата спрямо 23% от полските семейства и 21% от словашките и чешките семейства.

Жените решават, мъжете разпределят

Като правило мнението на жените е определящо в решенията за почивки, покупка на храни, дрехи и детски стоки, докато думата на мъжете надделява, когато трябва да се разпределят разходите за хоби, за издръжка на живота и за домакински уреди.

Проучването показва, че поляците по-често от останалите двойки вземат решенията за покупките съвместно и в най-голяма степен плащат за покупките заедно. За разлика от тях в България е най-голям делът на мъжете, които самостоятелно решават как да разпределят семейните финанси - почти една четвърт от обвързаните мъже постъпват така, и респективно е най-малък делът на жените, които имат решаващата дума по финансовите въпроси – едва 18%. В останалите държави това се случва при над 20% от семействата.

Проучването показва, че в България е най-голям делът на мъжете и жените, които самостоятелно решават какви разходи да направят за своето хоби – във всяко трето домакинство (28%) мъжете сами вземат решенията, а при 20% от двойките това правят жените.

В България има най-голямо единомислие, когато се взимат решенията за покупка на храни. Във всяко второ домакинство решават заедно как да пазаруват храни, докато в Полша и Словакия това е практика за 47% от двойките, а в Чехия – за всяка четвърта двойка (42%).  

В България, Чехия и Словакия една трета от мъжете отговарят за разходите по дома, хобито, домакинските уреди и ваканциите. Близо една трета от жените правят плащанията за детските продукти и дрехите. Поляците най-често си поделят по равно разходите при отделните покупки. Мъжете печелят повече пари, жените вземат решенията за покупки. Прави впечатление, че представителите на нежния пол в България по-често от жените в  останалите държави са готови сами да поемат разходите за хоби и почивка.

Подкрепи Economic.bg