Медното сърце на България: 60 години по-късно

Реализираме значителна част от износа на страната с принос в растежа на брутния вътрешен продукт

Медното сърце на България: 60 години по-късно
"Аурубис" е водеща международна група за производство на мед и други цветни метали и световен лидер в рециклирането на медни отпадъци. Заводът ни в България е разположен в Средногорието и е структуроопределящ за икономиката на страната. Ние сме най-големият производител на мед в Югоизточна Европа и втората по големина компания в България като размер на годишните приходи.

Реализираме значителна част от износа на страната с принос в растежа на брутния вътрешен продукт. Инвестициите ни в модернизация на производството и опазване на околната среда надхвърлят 1.2 милиарда лева. Продуктите ни намират широко приложение в електрониката, енергетиката, автомобилостроенето, химическата индустрия и строителството.


Натрупаният опит, задълбочената експертиза, приемствеността и уважението към традициите ни помагат винаги да мислим в перспектива. Грижата към околната среда, социалната отговорност и дългогодишното партньорство с общностите са част от общия ни стремеж за просперитета и добруването на България.

През 2018 г. отбелязваме 60 години от създаването на медодобивния завод в Средногорието. Водим се от принципите за отговорност, уважение и перспектива. Отговорност, защото като водеща компания сме длъжни да задаваме стандарти не само в металургичния сектор, а в индустрията като цяло. Не сме затворена система и вярваме, че високото ниво на фирмена култура дава своето отражение навън. Уважение, защото хората, които работят при нас, са най-големият ни капитал. Перспектива, защото сме стратегически инвеститор и по отношение на служителите си.

Всяка година осъществяваме редица проекти на национално и местно ниво в подкрепа на образованието, културата и здравословния начин на живот. През 2017 г. стартирахме и проект за дуално обучение в Средногорието в допълнение към традиционната ни подкрепа за училищата от региона. Така надграждаме практикантската ни програма и разширяваме възможностите за професионална подготовка на младите хора.


Текстът е част от книгата "Успешните компании" 2018.

Коментари: 0