Мениджърите са малко по-оптимистични за бизнес средата

Основните трудности са несигурната икономическа среда и недостигът на работна ръка

Мениджърите са малко по-оптимистични за бизнес средата
Средата за правене на бизнес в България се подобрява, или поне това става ясно от поредната месечна анкета на НАСИ сред мениджърите на големи предприятия. През август общият показател на бизнес климата се покачва с 0.5 пункта спрямо предходния месец. Разбивката показва, че подобряването на настроенията на мениджърите е само в сферата на услугите и търговията на дребно. При промишлеността има значителен спад, а в строителството няма промяна.

За пореден месец основните проблеми на мениджърите са несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила. Тези два негативни фактора върху средата за правене на бизнес се засилват последните месеци, показва проучването на НСИ.

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността” намалява с 2.2 пункта в сравнение с юли, което се дължи на по-резервираните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията.

През август съставният показател „бизнес климат в строителството” запазва приблизително равнището си от предходния месец. Анкетата регистрира подобрение в оценките на строителните предприемачи относно настоящото бизнес състояние на предприятията, докато очакванията им за следващите шест месеца са леко влошени.

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно” нараства с 4.5 пункта спрямо юли, което се дължи на подобрените оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Оптимистични са и прогнозите им по отношение на поръчките към доставчиците както от вътрешния, така и от външния пазар през следващите три месеца.

През август съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите” се увеличава с 1.9 пункта в резултат на подобрените оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Същевременно обаче прогнозите им относно търсенето на услуги през следващите три месеца са по-неблагоприятни.
Коментари: 0