МФ отчете рекорден бюджетен излишък от 3,3 млрд. лв.

Това се дължи на повечето събрани приходи

МФ отчете рекорден бюджетен излишък от 3,3 млрд. лв.
Бюджетният излишък се очаква да достигне 3,266,9 млрд. лв. (3,7% от прогнозния БВП) към края на юли, показват предварителните данни на финансовото министерство.

За сравнение за същия период на 2015 г. превишението на приходите над разходите бе в размер на 789,5 млн. лв. (0,9% от БВП).

Значителното превишение се дължи от една страна на положителното развитие при приходите, а от друга - на сравнително ниското изпълнение на разходите в резултат на отлагане на голяма част от инвестиционните разходи за последното тримесечие на годината.

Значителна част от излишъка, равняваща се на 1,7% от БВП, се дължи на перото "европейски средства", а именно на възстановяване на средства за сертифицирани разходи за стария програмен период и получаване на авансови плащания за новия.

Добрите параметри по изпълнението на приходите и липсата на сериозен натиск от страна на разходите до момента дават основания да се очаква, че в годишен план ще може да се реализира по-голямо от планираното подобрение на бюджетния дефицит.

Данъчните постъпления и осигуровките в хазната за първото полугодие са нараснали с 1,2 млрд. лв. или с 9,8% в сравнение със същия период на 2015 г., пише пък в бюлетина за изпълнение на бюджета към края на юни.

Постъпленията от ДДС са в размер на 4,36 млрд. лв., което е с 409 млн. лв. или 10,4% повече в сравнение с първите шест месеца на 2015 г. При постъпленията от сделки в страната ръстът дори е по-голям – с 609 млн. лв., но той се компенсира частично чрез перото "ДДС от внос" заради драстичния спад в цената на суровия петрол.

Приходите от акцизи са в размер на 2,38 млрд. лв. и бележат сериозен ръст спрямо същия период на 2015 г. - с 374 млн. лв. или 18,6%, сочат още данните в бюлетина.
Коментари: 0