МФ пусна нова емисия държавни ценни книжа

Тригодишните ДКЦ ще имат среднопретегателна доходност от 0.69%

МФ пусна нова емисия държавни ценни книжа

Министерството на финансите пусна в обращение нова емисия тригодишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирани в лева. Техният падеж ще е на 28 януари 2018г., съобщават от министерството на своя сайт.

 На проведения на 26 януари аукцион бяха пласирани успешно ДЦК за 50 млн. лева при среднопретеглена доходност от 0,69 процента. Общият размер на подадените поръчки достигна 219,80 млн. лева, което съответства на коефициент на покритие от 4.40.

Емисията е референтна по отношение на хармонизирания дългосрочен лихвен процент за оценка степента на сближаване, който е един от Маастрихтските критерии.

Спредът спрямо бенчмарковите германски облигации в този сегмент е в размер на 83 базисни пункта.

От страна на участниците беше отчетен висок интерес както към количеството, предложено за продажба със състезателни поръчки, така и към несъстезателната част, определена за разпределение между инвеститорите.

Най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките - 50%, следвани от пенсионните фондове с 32.7% и договорните фондове със 17.3%.

Коментари: 0