Млади фермери могат да наемат земя на тайни онлайн търгове

„Агрион“ предлага най-честният механизъм за определяне цената на наема и арендата

Млади фермери могат да наемат земя на тайни онлайн търгове

Снимка: Агрион

540 ~ 2 мин. четене
Автор: Economic.bg

Млади фермери могат да навлязат в земеделието като наемат обработваема и плодородна земя от лидера в бранша „Агрион“. От тази седмица компанията отваря огромният си масив земя за отдаване чрез тайни търгове за наемане и арендоване. Наддаването започва от 29 март. Компанията ще отдава терените за първи път с опция за изцяло дигитален път. Крайният срок за подаване на заявки за участие в търговете за стопанската 2021/2022 г. е 23:59 ч на 16 април.

„Търговете с тайно наддаване за наемане на земеделски имоти позволяват на всеки, който иска да се занимава със земеделие, да се включи, дори и да не притежава опит в земеделието. Това е изключителна възможност и за хора извън агросектора, които нямат финансова възможност или желание да купуват собствена земя“, казват експертите от „Агрион“.

Условията на търговете дават възможност на всички участници на пазара да получат равен шанс за обработване качествена земя и да бъдат по-конкурентноспособни. Това е особено вярно за малките и средни наематели, за да преодолеят капсулирането между дългогодишните арендатори в съответния регион.

Дружеството непрекъснато се стреми да въвежда иновативни и справедливи методи за определяне на рентните нива, а сега, в условията на извънредно положение, и безопасна и адекватна алтернатива за наем на земя: изцяло дигитална процедура на целия процес– от пълната информация за пакетите земя, която се отдава, през подаването на офертата и частично до сключването на сделката. На официалния сайт на земеделския лидер всеки може да разгледа предложенията, систематизирани по области, населени места и землища.

За допълнително улеснение, на сайта са публикувани всички документи, необходими за участие в търговете за наемане на имотите. Всеки кандидат може да ги свали, да ги попълни и да ги изпрати до официалния адрес на компанията по пощата или по куриер.

„Агрион“ беше първата компания на пазара, която въведе аукционите като най-справедлив инструмент за определяне на рентните нива. Преди това практиката беше крупните собственици пряко да договарят наемите с арендаторите от конкретно землище.

„Опцията за дигитално наемане на земя е част от дългосрочната стратегия за иновации на „Агрион“. За още по-голямо улеснение на фермерите, тази година предлагаме възможност за изцяло дигитален процес по кампанията за отдаване на земя под аренда и наем. С всяка изминала година клиентите ни се увеличават, тъй като сами се убеждават, че определянето на рентните нива в „Агрион“ е най-честно и прозрачно. Интересът е огромен и сме доволни, че все повече земеделски производители избират „Агрион“ за партньор и наемат нашите земи“, споделят от дружеството.

Експертите на „Агрион“ са разработили процедурата така, че да осигури честни и прозрачни условия за всички участници. Няма скрити клаузи и договорки, а за победител се избира онзи, който е предложил най-добрите условия за наемане на земи от „Агрион“. Този принцип дава възможност на земеделците сами да предложат цена, на която да вземат желаната от тях земя под наем или аренда.

Наемането на плодородна земя е особено подходящо за млади фермери, които не разполагат с нужните средства, за да купят своя собствена или пък имат нужда от първоначално финансиране, за да развият своите стопанства.

Пълните условия за отдаването на земи може да се открият на адрес http://agrion.bg/bg/services/rental и на националния телефон 08001166.

Коментари: 0