85 млн. евро за проекти за цифрови услуги

Това предвижда механизмът за свързване на Европа в сектор „Телекомуникации“

85 млн. евро за проекти за цифрови услуги
208 ~ 2 мин. четене

Механизмът за свързване на Европа в сектор „Телекомуникации“ предвижда 85.2 милиона евро за разработване на инфраструктури за цифрови услуги, както и техническа помощ за подготовка на проекти за достъп до високоскоростен интернет. Работната програма за 2015 г. бе представена на информационен ден, организиран от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. В него се включиха над 40 представители на научни организации, университети, частни фирми и неправителствени организации.

Един от приоритетите в работната програма е продължаването на дейности, свързани с електронна идентификация, тъй като тя е основна за всички инфраструктури за цифрови услуги. Средствата, предвидени за продължаване на проектите за интегриране на електронната идентификация в системи за предоставяне на услуги, са 7 милиона евро. Аналогично е финансирането и за проекти, свързани с електронното фактуриране за електронен обмен на информация между доставчик и купувач.

За развитието на инициативата за осигуряване на достъп до цифровите ресурси на европейското културно наследство (Europeana) са предвидени 10 милиона евро. Проектите, свързани с безопасен интернет (Safer Internet), ще бъдат финансирани с 16 милиона евро. 

Експертите на МТИТС отчетоха участието на български организации през 2014 г. в конкурси по Механизма за свързване на Европа по темата „Безопасен интернет“ са постъпили общо 31 предложения от всички държави в Европейския съюз, като едно от тях е българско. Европейската комисия е одобрила финансирането на няколко от тях, включително и на предложението от България, да бъдат одобрени за финансиране. 

Очаква се българските участници в проекта да получат финансиране в размер на 220 000 евро. Подписването на споразуменията за избраните проекти в областта на инфраструктурите за безопасен интернет е планирано през април – май 2015 г.

Техническата помощ за разработване на проекти за високоскоростен интернет през 2014 година идва от инициативата на ЕК „Свързани общности“. През миналата година са получени 115 предложения от 24 държави членки, като 5 от тях са от България. Всички участници в тази инициатива ще бъдат поканени да се включат в онлайн група за по-нататъшно обсъждане на проектите.

Коментари: 0