Много наши студенти намират работа в компании от КРИБ

Специална награда „Най-добър академичен партньор на бизнеса”

Проф. д-р Валентин Гоев, заместник-ректор на УНСС:

Много наши студенти намират работа в компании от КРИБ

Снимка: сп. Икономика

Автор: Цветан Петров

За УНСС специалната награда за "Най-добър академичен партньор на бизнеса" е признание за това, което правим съвместно с КРИБ. Преди около година ние подписахме съвместно споразумение. Много наши студенти провеждат стажове във фирми от КРИБ. Хубавото е, че после младите специалисти остават на работа, което означава, че са оценени от работодателите, и това много ни радва. 

По принцип реализацията на нашите завършили студенти е около 97%, като имате предвид, че при нас средно на година се дипломират около 4000 студента. Така разбирате, че 97% е нещо много сериозно като резултат. 

Така че приемам наградата като признание за това, което правим - стараем сме да сме в близка връзка с практиката, нещо повече - много от нашите преподаватели са хора, пряко свързани с практиката.  Ние редовно правим изследвания сред студентите и една от препоръките, която редовно дават, е точно тази - по-голяма практичност на обучението.

Коментари: 0