Модерният пристанищен оператор

Голямата динамика на пазара на товари налага на компанията гъвкавост в привличането на нови клиенти

Модерният пристанищен оператор
2462 ~ 2 мин. четене

„БМФ Порт Бургас“ ЕАД е частен пристанищен оператор на терминал „Бургас Изток II“ и терминал „Бургас Запад“, части от Пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас, предоставени с концесионни договори, съответно от 2012 г. и 2013 г. Развитието на съвременни концепции за пристанищни дейности и услуги е най-висок приоритет за управлението на БМФ Порт Бургас. От 2012 г. до 2017 г. близо 70 млн. евро са вложени в рехабилитация на съществуващата инфраструктура и модернизация на механизацията.

Местоположението на двата терминала обуславя отличен логистичен потенциал:

 • близо до основни международни търговски линии;
 • добра връзка с вътрешността на страната чрез модерна магистрала и железопътни линии;
 • целогодишна навигация и без морски ограничения;
 • максимално газене до 14,6 м позволява приемането на кораби тип Panamax;
 • най-близкото дълбоководно пристанище до Босфора - претоварен потенциал.

Голямата динамика на пазара на товари налага на компанията гъвкавост в привличането на нови клиенти и при запазването на настоящите. Съвместно с клиентите си БМФ Порт Бургас разработва съвременни технологии за обработка на товари. В резултат на тази политика на управление Портът днес разполага с няколко специализирани терминала:

 • Терминал за разтоварване на ВВГ - единственото за България специализирано морско съоръжение за обработка на втечнени въглеводородни газове;
 • Силозен комплекс с общ капацитет 83 000 куб.м. зърно, който предоставя товарене на зърновози тип Панамакс;
 • Технологични съоръжения за меден концентрат, който предлага най-съвременна  екологосъобразна технология на обработка и покрит склад с площ 6 000 кв. м;
 • Специализиран терминал за сярна киселина  с капацитет на съхранение 50 000 тона. С този терминал се привлече напълно нов товар с гарантирани минимални годишни обеми от 1 млн. тона;
 • Контейнерен терминал с 35% ръст в броя обработени TEU за период от 4 години;
 • Новопостроен  Ро-Ро терминал с 3 нови корабни места и напълно възстановена складова площ от 100 000 кв. м;
 • В БМФ Порт Бургас работят над 840 човека. Дружеството разполага с Център за професионално обучение, в който се извършва начална професионална квалификация, преквалификация и повишаване на квалификацията на кадрите.

В стремежа си да откликне на нуждите и очакванията на своите клиенти, БМФ Порт Бургас постоянно разширява обхвата и качеството на услугите, които предлага.  Като пристанищен оператор, БМФ Порт Бургас е ангажиран с изпълнението на предоставените дейности по екологично и социално отговорен начин и в съответствие с приложимото национално и европейско законодателство, редица международни конвенции /напр. ISPS Code/, протоколи и стандарти.

Текстът е част от книгата "Успешните компании" 2018.

Подкрепи Economic.bg