МС актуализира изискванията за дигитална форма на обучение

Целта е да се осъвремени приетата през 2004 г. нормативна рамка

МС актуализира изискванията за дигитална форма на обучение

Снимка: Pexels

Министерският съвет прие нови изисквания за дистанционната форма на обучение във висшите училища в страната. Целта на промяната е да се осъвремени приетата през 2004 г. нормативната рамка, като голямата причина управляващите да въведат регулации в сектора е пандемията от COVID-19 и нейното влияние върху образователната система.

Досега висшите учебни заведения можеха да организират дистанционна форма на обучение, както за придобиване на степен на висше образование, така и за повишаване на квалификацията на специалисти. Новата наредба дават възможност провеждане на семестриални и държавни изпити, както и видеоконферентна защита на дипломни работи.

Има новост и при оценяването в тази форма на обучение. Необходимо е висшите училища да имат системи за идентификация на студентите и контрол на изпити, за да извършват оценявания. Към новите изисквания се включва и системи, която хваща опити за плагиатство и съхраняване на данни от изпита в електронен архив поне за 5 години.

С прилагането на Наредбата ще се подобри информационната и образователна инфраструктура във висшите училища, което ще благоприятства свързването им в европейски и световни мрежи за висше образование", споделят експерти.

Коментари: 0