Над 1100 места за българи от чужбина в наши университети

Основно за сънародници от Украйна, Македония, Сърбия и Молдова

Над 1100 места за българи от чужбина в наши университети
540 ~ 2 мин. четене

Над 1100 места са определени за студенти – българи, живеещи извън страната. Става дума за наши сънародници от Украйна, Македония, Молдова, Сърбия, Албания, Косово, Казахстан и други, съобщиха от Министерството на образованието.

Цифрата не се променя спрямо миналата година, когато правителството отново определи същия брой студенти, въпреки че тогава 1/3 от квотата остана празна. Те се обучават по две различни постановления – 103-то ПМС от  1993 година и 228-мо ПМС от 1997 година, като по второто ще се приемат граждани на Македония.

66 млади хора ще учат в направленията „Педагогика“ и „Педагогика на обучението по…“. Най-много места са отделени за студенти по икономика – 124. Те ще учат основно в УНСС, Икономическия университет във Варна, Пловдивския и Югозападния университети.

68 места са предвидени във висшите училища в професионално направление „Информатика и компютърни науки“. 67 са бройките в „Комуникационна и компютърна техника“. 81 са местата за българи, живеещи извън страната, в професионално направление „Медицина“, а по 28 са в „Стоматология“ и „Фармация“.  69 младежи ще учат „Филология“, като най-много са местата за „Английска филология“. 47 студенти ще учат в професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“. Предвижда се и прием на 20 докторанти, както и на специализанти в размер на 120 месеца.

Изпитите започват на 16 юни, като първият от тях ще бъде в Казахстан. Последният изпит ще се проведе на 31 юли в Румъния. Изключение правят изпитите за висшите училища по спорт и изкуства, които ще бъдат в края на август и началото на септември.  Кандидатите държат тест по български език и литература и история на България.

Подкрепи Economic.bg