Над 1/3 от домакинствата в България все още нямат интернет

Най-активни онлайн са младежите между 16 и 24 години

Над 1/3 от домакинствата в България все още нямат интернет

Мъжете използват по-често интернет в сравнение с жените

228 ~ 2 мин. четене

Над 1/3 от домакинствата в България все още нямат интернет в домовете си. Половина от тях посочват като основна причина липсата на знания и умения за работа с интернет. 42.5% смятат, че не е полезен и интересен, а според 32.1% - оборудването е скъпо, отчита годишното изследване на Националния статистически институт (НСИ). 

Младежите са най-активни

Най-активни потребители на интернет са младежите на възраст между 16 и 24 години, като 87.2% от тях използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично. С увеличаването на възрастта намаляват желанието и необходимостта за присъствие в глобалната мрежа и едва 12.9% от лицата на възраст между 65 и 74 години сърфират редовно. Мъжете използват по-често интернет в сравнение с жените.

Докато 86.6% от лицата с висше образование използват редовно глобалната мрежа, то едва 28.5% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които тя предоставя. Трудовият статус на лицата също се отразява върху активността им в глобалната мрежа. Най-често я използват учащите лица, 95.3% от които сърфират редовно, а при работещите (заети или самонаети) лица относителният дял е 74.9 на сто. Почти половината безработни също се възползват редовно от възможностите, които предоставя интернет (44.4%).

Смарт устройствата все по-използвани

Най-предпочитаното устройство за достъп до интернет в домашни условия е мобилният телефон, използван от 70.4% от активните потребители на интернет. Освен традиционните устройства, като настолен компютър, лаптоп и таблет, някои потребители избират по-интересни средства за сърфиране, например смарт телевизор, който се използва като устройство за достъп до интернет от 6.2% от лицата.

Лицата, които редовно използват интернет извън дома или работното място, също предпочитат мобилния телефон за достъп (69.1%), а 1/3 сърфират чрез лаптоп или таблет.

Резултатите от изследването показват, през 2016 г. делът на лицата, които пазаруват онлайн за лични цели, достига 16.6% . Най-активни при поръчването/купуването на стоки или услуги онлайн са лицата на възраст 16 - 24 и 25 - 34 години с относителни дялове съответно 31.1 и 29.9%, а едва 1.3% от населението на възраст 65 - 74 години извършва поръчки по интернет.

Близо 20% от лицата използват глобалната мрежа за взаимодействие с органите на държавната администрация. Най-значителен е делът на лицата, които са получавали информация от уебсайт на публичната администрация (15.0%), следван от дела на изтеглилите формуляри от официална интернет страница (9.3%) и изпратилите попълнени формуляри (6.5%) през последните дванадесет месеца. При използването на предлаганите онлайн услуги от публичната администрация жените са по-активни от мъжете - съответно 19.5 и 17.3%.

Подкрепи Economic.bg