Над 280 кг негодни храни са конфискувани от обекти по Черноморието

Затворени са обекти на територията на област Варна

Над 280 кг негодни храни са конфискувани от обекти по Черноморието

Снимка: Economic.bg

Инспекторите на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) иззеха 284 кг негодни храни от животински произход при проверките по морето. Продуктите ще бъдат унищожени, а поради лошо хигиенно състояние са затворени обекти на територията на област Варна.

При акцията на инспекторите са съставени 157 предписания и са връчени 43 акта за установяване на административни нарушения. Най-често констатираните несъответствия са по сградния фонд и оборудването, липса на регистрация за търговия с храни, както и търговия с храни без идентификационна маркировка за произход и годност. 

Нередности са открити и по поддържане на Системите за управление на безопасността на храните (неактулизирани по отношение на нормативната уредба, нередовно водене на записи за входящ контрол, неизпълнение на мониторингови програми за контрол на хигиена и готов продукт); неправилно етикетиране.

Инспекциите се провеждат в обекти за търговия на дребно с храни, подвижни, временни и сезонни обекти, обекти с дейност кетъринг, заведения за обществено хранене, включително и такива намиращи се на територията на хотелски комплекси, туристически обекти предлагащи услугата „all inclusive“ и др. на територията на ОДБХ Варна, ОДБХ Бургас и ОДБХ Добрич.

Коментари: 0