Над €415 млн. излишък по текущата сметка през август

1,3 млрд. лв. портфейлни инвестиции от началото на годината

Над €415 млн. излишък по текущата сметка през август
308 ~ 2 мин. четене
Автор: Стилиян Гребеничарски

415,5 млн. евро е излишък по текущата сметка на България за месец август, става ясно от данните на Българска народна банка (БНБ). За предходния месец салдото бе положително – 594,3 млн. евро, а за август 2013 г. - 859 млн. евро.

Излишъкът се дължи на положителните салда по подстатии Услуги (580 млн. евро) и Текущи трансфери (162,4 млн. евро). От началото на годината текущата сметка е положителна и възлиза на 808,8 млн. евро (2% от БВП), при излишък от 1,258 млрд. евро (3.1% от БВП) за януари - август 2013 г.

Търговското салдо за август 2014 г. е отрицателно в размер на 157,7 млн. евро, докато година по-рано е бил сформиран излишък от 107,9 млн. евро за август 2013 г. За януари - август 2014 г. търговското салдо е отрицателно в размер на 1,861 млрд. евро (4,6% от БВП) при дефицит от 1,399 млрд. евро (3,5% от БВП) за същия период на 2013 г.

Износът (по цени FOB) е 1,935 млрд. евро за август 2014 г., като се понижава с малко над 67 млн. евро (3,4%) в сравнение с този за август 2013 г. (2,003 млн. евро). За януари - август износът (по цени FOB) е общо 14,264 млрд. евро, като намалява с 422 млн. евро (2,9%) на годишна база.

Вносът (FOB) за отчетния месец е 2,093 млрд. евро, като нараства със 198 млн. евро (10,5%) на годишна база. От началото на годината са внесени стоки и услуги за 16,126 млрд. евро, като нараства с 39,4 млн. евро (0,2%) спрямо първите осем месеца на 2013 г.

Финансовата сметка за август е отрицателна, в размер на 59,1 млн. евро негативно салдо от 463,5 млн. евро година по-рано. От началото на годината финансовата сметка е положителна - 1,032 млрд. евро  или 2,5%от БВП. За същия период на 2013 г. тя е била отрицателна - за 1,376 млрд. евро (3,4% от БВП).

Преките инвестиции в чужбина нарастват с 16,3 млн. евро при увеличение от 13,6 млн. евро година по-рано. За януари - август те са 116,5 млн. евро при 114,9 млн. евро за същия период на 2013 г. Преките чуждестранни инвестиции в страната възлизат на 235,3 млн. евро, което е с 32 млн. повече същия месец година по-рано. За осемте месеца те са 1,221 млрд. евро (3% от БВП) при 1,174 млрд. евро (2,9% от БВП) през 2013 г.

Портфейлните инвестиции в страната се повишават с 40,5 млн. евро при намаление от 7,2 млн. за август 2013 г. От началото на годината този тип вложения нарастват с 1,3 млрд. евро, при спад от 354 млн. евро за същия период година по-рано.

Общият баланс е положителен в размер на 179,6 млн. евро (с толкова нарастват и резервните активи на БНБ),при отрицателен общ баланс от 129 млн. преди година. За януари - август 2014 г. той също е положителен - 751 млн. евро (1,9% от БВП). За първите осем месеца на 2013 г. общият баланс е отрицателен – на стойност 397 млн. евро (1% от БВП).

Подкрепи Economic.bg