Над 90% от хората с ниски доходи няма да си върнат удържания данък

Причината е, че са получавали добавки за гледане на дете, обезщетения за безработица, лихви по дебитни карти и др.

Над 90% от хората с ниски доходи няма да си върнат удържания данък

Над 90% от хората с минимални доходи през 2014 г. няма да могат да получат обратно авансово удържания им данък заради ограниченията при ползване на облекчението. Трудовите доходи на тези данъкоплатци попадат в годишния лимит от 4080 лв., който дава право за ползване на преференцията, но извън тези суми хората са получавали други необлагаеми доходи като добавки за гледане на дете, обезщетение за безработица, минимални лихви по дебитни карти, рента и др. Така кръгът от хората, които ще могат да ползват данъчното облекчение, е силно ограничен и се очаква да е около 20 000 души. Това показва анализ на Националната агенция за приходите, пише в днешния си брой в. „Сега”.

По оценки на НАП хората, които са получавали минимален доход по 12 минимални работни заплати през 2014 г., надхвърлят 200 000 души. На извадков принцип са изследвани подробно доходите на част от тях и е установено, че при над 90% от случаите съответните лица са получавали и други необлагаеми доходи и нямат право да ползват данъчното Причината е, че са получавали добавки за гледане на дете, обезщетения за безработица, лихви по дебитни карти и др.

облекчение, пише изданието.

Особеност има и при пресмятането на брутния годишен доход на лицата. В сметките освен получените възнаграждения (без добавката за стаж) трябва да се включат получени ваучери за храна, социално облекло, командировъчни и др. Това допълнително ще ограничи кръга на хората, които попадат под лимита от 12 минимални работни заплати. В НАП са категорични, че не тълкуват разширително законовите текстове за ползване на облекчението, каквито упреци отправиха депутати от БСП, а ограниченията произтичат от формулировката в закона.

Наличието на ограничения при ползването на облекчението ще натовари НАП, която ще трябва да събира допълнителна информация за всеки, подал подобна декларация. Могат да се окажат излъгани в очакванията си и много хора. Хората, които получават само трудови доходи, не са длъжни да подават декларация, т.е. за желаещите да ползват облекчението това ще е допълнително задължение, а накрая данъкът може да не бъде възстановен. Колебаещите се дали отговарят на условията могат да се консултират на информационния телефон на НАП 070018700.

Облекчението важи само за доходите през 2014 г., тъй като бе отменено с промените в данъчните закони за 2015 г. Вчера НАП пусна образеца на данъчната декларация за хората, които възнамеряват да ползват облекчението. Публикувани са и новите образци на данъчните декларации за хората с извънтрудови доходи и тези за корпоративния данък.

Данъчните декларации тази година са съкратени на 4 страници. Извън този обем обаче продължават да съществуват приложения. Опростяването на декларациите бе поискано от бившия премиер Пламен Орешарски. Към образеца на декларация на сайта на НАП
http://www.nap.bg са публикувани и указания за попълването им. През 2015 г. данъчните декларации ще могат да се пращат онлайн и без електронен подпис, с ползването на персонален идентификационен код. Той се получава безплатно от НАП в офисите по постоянен адрес, допълва още в. „Сега”.

Коментари: 0