Над милион българи били на туризъм за първите 3 месеца на 2018 г.

Средният разход при пътуване е 186.23 лв. в страната и 577.12 лв. в чужбина

Над милион българи били на туризъм за първите 3 месеца на 2018 г.

Снимка: Pixabay

424 ~ 2 мин. четене
През първото тримесечие на 2018 г. 1 002.0 хил. български граждани са реализирали туристически пътувания. Преобладаващата част от тях - 84.2%, са пътували само в страната, 13.2% - само в чужбина, а 2.6% са пътували както в страната, така и в чужбина. В сравнение със същото тримесечие на 2017 г. общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години нараства с 8.2%, съобщава НСИ.

През първото тримесечие на 2018 г. най-много са пътували българите на възраст 25 - 44 години - 441.6 хил., или 44.1% от всички пътували лица. Във всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътуванията в страната, като най-висок е този дял при лицата на възраст 25 - 44 години - 90.0% от пътувалите в тази възрастова група. При пътуванията в чужбина делът на пътувалите лица на възраст 15 - 24 години е най-голям - 20.5% от пътувалите в съответната възрастова група.

По-голяма част от туристическите пътувания на лицата на възраст 15 и повече навършени години както в страната (43.9%), така и в чужбина (47.9%) са били с цел „почивка и екскурзия“.

През първото тримесечие на 2018 г. като самостоятелни са били регистрирани 1 429.3 хил., или 94.0% от общия брой лични пътувания. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 95.9%, а на тези в чужбина - 78.9%.

В структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял в страната са тези за храна - 37.9%, докато в чужбина са разходите за транспорт - 33.5%.

През първото тримесечие на 2018 г. средният разход при пътуване с лична цел на едно лице на възраст 15 и повече навършени години е 186.23 лв. в страната и 577.12 лв. в чужбина.

Същевременно разходите на едно лице за професионално пътуване са средно 156.38 лв. в страната и 946.21 лв. в чужбина.
Коментари: 0