Национален бизнес форум подкрепя предприемачеството

Събитието ще се проведе на 16 ноември в София

Национален бизнес форум подкрепя предприемачеството

“Национален бизнес форум 2017” на тема: “Предизвикателства и възможности пред бизнеса по време на Българското председателство на Съвета на ЕС” ще се проведе на 16 ноември 2017 г. от 9,30 до 13,30 ч. в столичния хотел "Хилтън, зала "Мусала".

Събитието се организира от Сдружение за подпомагане на малкия и средния бизнес - Обединени Бизнес Клубове (ОБК), със специалната подкрепата на “Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия” (ИАНМСП) и “Българска агенция за инвестиции” (БАИ) при Министерство на Икономиката.

Официални гости на форума ще бъдат представители на българското правителство, Европейския парламент, Европейската комисия, посланици, представители на местни и европейски бизнес организации и търговски камари.

В рамките на събитието ще бъдат проведени дискусии на теми:

·         Българското председателство на Съвета на ЕС - ключов етап в сближаването на народите, икономиките и политиките на Балканите

·         Насърчаване на предприемачеството 

·         Достъп до финанси

-          банково, включително и трансгранично банково финансиране

-          развитие на алтернативни източници на финансиране; Съюз на капиталовите пазари

-          ключовата роля на европейските структурни и инвестиционни фондове -  безвъзмездната финансова помощ и финансовите инструменти

·         Достъп до пазари

-          Единен европейски пазар, Единeн цифров пазар 

-          Международни пазари – интернационализация на бизнеса

·         Правосъдие и административна тежест

·         Създаване и достъп до иновации

·         Достъп до квалифицирана работна ръка

·         Общата селскостопанска политика (ОСП)

След форума, на базата  на всички изказвания и препоръки, ще бъде изготвена специална декларация, която ще бъде връчена на официалните и специално отговорни български и европейски власти.

Коментари: 0