Безотговорност и неадекватно поведение - причините за скъпия ток на борсата

Работодателите обвиняват БЕХ и предлагат спешни мерки в сектора

Безотговорност и неадекватно поведение - причините за скъпия ток на борсата
1560 ~ 3 мин. четене
Автор: Александра Сотирова
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) предлага спешни мерки в сектор „Електроенергетика” заради високите цени на тока на свободния пазар през последния месец. Бизнесът изпрати официална позиция до премиера Бойко Борисов, в която освен предложения за нормализиране на борсата, настоява и за среща с национално представителните работодателски организации. Тя ще се проведе днес в Министерски съвет. 

От началото на месец април наблюдаваме неаргументирано повишаване на цената на електроенергията в страната. Нееднократно сме сигнализирали за абсурдни и видимо непазарни отклонения в търгувани количества и цени на платформите на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ), включително и при директни сравнения на дългосрочни продукти и резултати от сегмент „ден напред“ с количества и цени на румънската борса OPCOM и унгарската борса HUPX, пишат работодателите.

Те обясняват, че определената от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) прогнозна цена за базов товар за периода 01.07.2018 г. – 30.06.2019 г. е в размер на 70 лв/MWh, което е сигнал за индустриалните потребители в България за очаквани ценови нива. Работодателите добавят, че след предприетите мерки от началото на 2019 г., цената на електроенергията, търгувана на БНЕБ в сегмент „ден напред“ се нормализира и през февруари средната базова цена беше 77,56 лв/MWh, а през март – 68,62 лв/MWh. „Напълно неадекватно на 1 април базовата цена на електроенергията достигна абсурдните 123,06 лв/MWh и така до момента (18 април) средната базова цена е 93,20 лв/MWh”, се казва в позицията.

Така ръстът в цената на електроенергията за свободен пазар от 36% е само за един месец. Според бизнеса това е цена, съотносима на зимен месец, а не типичната за период, в който имаме допълнителни мощности от ВЕИ-та.

Работодателите смятат, че основна причина за този резултат е неадекватното предлагане на електроенергия от страна на дружествата от групата на БЕХ за свободен пазар. Тези дружества се придържат към формалното спазване на ангажиментите пред Европейската комисия за минимални количества, предлагани на енергийната борса, без да се съобразяват с нивата на търсене в България, пише в съобщението им.

Бизнесът добавя, че е свидетел на системна безотговорност по отношение ресорни ангажименти, което води до пълно пренебрегване на индустриалните енергопотребители.

В позицията си те предлагат необходими спешни мерки в следните направления:

Спешно приемане на законопроекта за изменение и допълнение на Закон за енергетика, Сигнатура 954-01-16/ 22/03/2019, гласуван на първо четене. Намираме за необходими и още две допълнения, а именно

а) отпадане на всякакъв вид облагане върху вноса на електроенергия чрез премахване на т.2, алинея 1 от чл. 36е на Закон за енергетика.

б) ангажимент КЕВР да се произнася с ценово решение поне един месец преди датата на влизането му в сила – това гарантира адекватно планиране за всички засегнати страни – производители, потребители и търговци на електроенергия.

Предлагане на електроенергия на свободния пазар – да се преодолее изкуствения дефицит като дружествата от БЕХ оферират на сегмент „ден напред“ адекватни количества при ценова структура аналогична на утвърдената по ангажимента с Европейската комисия. Оценяваме този дефицит на около 80-100 МВт, което е дори под капацитета на малък блок от ТЕЦ „Марица Изток 2“.

Прекратяване действието на Заповед Е-РД-16-193/09.04.2019г на министъра на енергетиката – вместо да се обезпечи електроенергия за свободен пазар, с тази заповед се ангажират 600 000 МВтч до 30.06.2019г от ТЕЦ „Марица Изток 2“ за регулиран пазар, което ще доведе до изземване на значителна сума от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ (между 40 и 90 милиона лева) само за два месеца и оскъпяване на задълженията към обществото.

Утвърждаване на адекватен модел на електрогенерация и предлагане на електроенергия от дружествата на БЕХ, включително:

а) Максимално натоварване на двете американски централи с оглед минимизиране на ценовото въздействие върху регулирания пазар.

б) Предлагане на базова енергия на свободен пазар, сегмент „ден напред“ за периода есен/зима/пролет – преимуществено от ТЕЦ „Марица Изток 2“, за периода пролет/лято/есен – преимуществено от АЕЦ;

в) Предлагане на пикова енергия (12 часа) за свободен пазар от ТЕЦ „Марица Изток 2“ и НЕК;

г) Предлагане сутрешен и вечерен пик за свободен пазар от НЕК;

Неприлагането на горните мерки вече води както до сериозно поскъпване на цената на активната енергия, така и до поскъпване на таксите, включително задължения към обществото. Бяхме убеждавани да приемем по-висока цена не електроенергията с ангажимент да се намали чувствително добавката задължения към обществото, а резултатът ще е не само по-висока цена, но и по-висока добавка, обясняват работодателите.

„Това, съчетано с липсата на напредък по нотификационните процедури за мерките за подпомагане на бизнеса, манипулирано ограничено предлагане на електроенергия, непрозрачни интереси при резервиране на мощности, стъпки към кроссубсидиране, поставя нас индустриалните потребители пред огромни затруднения, а вероятно и битовите потребители от следващия ценови период пред значително увеличение в цените”, пишат още от бизнеса.
Коментари: 0