Нивото на язовир „Асеновец“ в Сливен е паднало под 28%

Възможно е да се мине на още по-ограничено водоползване от съоръжението

Нивото на язовир „Асеновец“ в Сливен е паднало под 28%

Снимка: МОСВ

Георги Желязков Автор: Георги Желязков

За една седмица обемът на язовир „Асеновец“ се е понижил до 27.87%, а наличният му полезен обем е едва 5.858 млн. куб. м. Това стана ясно след проверка на екоминистъра Емил Димитров, който е отишъл на място да провери един от водоемите в страната, които миналата седмица Висшият консултативен съвет по водите в МОСВ обяви на извънредно заседание, че са с обем под 50%.

От съобщение на МОСВ става ясно, че на ден се ползват около 18 хил. куб. м за нуждите на 86-хилядния град. По данни на НСИ към 2018 г. броят на хората в цялата сливенска област е близо 123 хиляди.

В момента част от водата за града се доставя от помпените съоръжения край р. Тунджа, което вероятно спасява язовира да не се изпразни още по-бързо.

По време на инспекцията вчера Емил Димитров, директорите на Дирекция „Управление на водите“ в МОСВ Илияна Тодорова и на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ Цветелина Кънева са проследили и спазването на режимния график за използване на водите на „Асеновец“, определен от министъра за всички 52 комплексни и значими язовири за февруари.

Във връзка с неблагоприятната метеорологична обстановка е възможно да се премине към по-ограничено водовземане от язовир „Асеновец“, като осигуряването на питейна вода ще бъде основно от алтернативните водоизточници от подземни води.

Коментари: 0