НКЖИ пуска 20 модернизирани прелеза през 2015 г.

Общият брой пресъоръжени прелези е 510, казва инж. Валентин Кузманов, директор на Поделение „Сигнализация и телекомуникации“

НКЖИ пуска 20 модернизирани прелеза през 2015 г.

Инж. Кузманов, каква е равносметката Ви за изминалата година за поделение „Сигнализация и телекомуникации“, свързано с модернизирането на прелезите?

Основна задача на Поделение „Сигнализация и телекомуникации” е да обезпечава технически управлението и безопасността на движение на влаковете в съответствие с националните и европейските изисквания за безопасност и оперативна съвместимост, като един от основните приоритети, е обезпечаване на сигурността и безопасността при преминаване през железопътните прелези.

В изпълнение на инвестиционната програма на Поделение „Сигнализация и телекомуникации” бяха осъществени основни дейности по модернизация и повишаване на безопасността на железопътните прелези, чрез пресъоръжаване на такива, обслужвани ръчно от прелезопазач, с нови прелезни устройства, които се задействат автоматично от движението на влака.

С внедряването на тази съвременна апаратура се елиминира участието на субективния фактор за затваряне на прелеза, управлението става автоматизирано с високо ниво на надеждност и не на последно място се намаляват експлоатационните разходи няколко пъти.

Вече стана въпрос за прелезите и тяхното модернизиране. Колко прелеза вече са автоматизирани? 

През 2012 г. бяха построени и въведени в експлоатация 6 броя автоматични прелезни устройства, а през 2013 г. -  нови 35 броя. С тях общият брой пресъоръжени прелези стана 510 броя, от тях 127 прелеза са съоръжени с електрически бариери, а 109 - с автоматични бариери.

Отделно 274 прелеза са съоръжени с автоматична прелезна сигнализация със звуков и светлинен сигнал, от които 234 бр. са съоръжени с шосейни светофари с трети фар с бавномигаща бяла светлина, съгласно изискванията на чл. 24 от Наредба № 17 за  регулиране движението по пътищата със светлинни сигнали. Тези устройства дават информация на водачите на пътни превозни средства,  че автоматичното прелезно устройство е в изправност  и към прелеза не се приближава жп  возило.

Какво планирате през настоящата година по отношения на пресъоръжаването на жп прелезите?

Продължавайки тенденциите за модернизация на прелезите, през 2014 г. започна изграждане на нови 20 броя прелези на стойност 5 782 096 лв. с ДДС, от които 6 броя са на територията на Секция „Сигнализация и телекомуникации” – София, 10 броя на територията на Секция „Сигнализация и телекомуникации” – Горна Оряховица и 4 броя на територията на Секция „Сигнализация и телекомуникации” – Пловдив. 

Към 31.12.2014 г. дейностите по пресъоръжаване на 12 прелези са завършени, а на останалите 8 броя предстоят довършителни работи, които по график трябва да приключат в края на март 2015 г, след което всички 20 броя пресъоръжени прелези, ще бъдат въведени в експлоатация.

Двайсетте прелеза са определени  съобразно политиката на компанията за  намаляване на експлоатационните разходи и избягване на влиянието на субективния фактор, както и намаляване на времето, през което прелезът е затворен.

На 27.06.2014 г. в изпълнение на обект Обходен път на град Враца бе съоръжен с автоматична  бариера и въведен в експлоатация прелез на км. 22+796  в междугарието Враца – Бели извор.

Коментари: 0