НКЖИ с награда от INFRASTRUCTURE BULGARIA AWARDS 2016

Компанията отличена в категория „Железопътна инфраструктура“

НКЖИ с награда от INFRASTRUCTURE BULGARIA AWARDS 2016

НКЖИ е победител в категория ‚,Железопътна инфраструктура“ в първото издание на INFRASTRUCTURE BULGARIA AWARDS 2016. Компанията бе отличена от 30-членно жури, съставено от представители на Европейска комисия в България, Оперативни програми „Транспорт“, „Региони в растеж” и „Околна среда”, представители на водещи професионални, академични и браншови организации в сектора и партньори на проекта.

Наградата е за проекта „Електрификация и реконструкция на железопътната линия Свиленград – турска граница”. Това е първият строителен обект от железопътния сектор, който е изцяло завършен и реализиран със съфинансиране от Кохезионния фонд, чрез Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013. От името на НКЖИ наградата получи генералният директор на Компанията инж. Милчо Ламбрев.

„Радвам се, че с изпълнението на този проект, а и с проектите, по които в момента работим, успяваме да издигнем железопътната инфраструктура на ново технологично ниво“ – каза г-н Ламбрев.

Събитието се състоя на 23.02.2016 г. в София Ивент Център.  НКЖИ бе представена и от Христо Алексиев - заместник генералeн директор и инж. Тончо Караджов,  който е част от екипа за изпълнение на проекта и има особени заслуги за успешното му финализиране.

Коментари: 0