НКЖИ стартира стипендиантска програма

Тя е предназначена за ученици от 11-ти и 12-ти клас от професионални гимназии, а след преминаването й учениците имат възможност за сключване на трудов договор за срок от 5 години

НКЖИ стартира стипендиантска програма
572 ~ 2 мин. четене

Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) стартира Стипендиантска програма 2017,   създадена в подкрепа на образованието и бъдещите млади професионалисти в сферата на железопътния транспорт и инфраструктура. Тя предоставя възможност на теоретично подготвените ученици да придобият практически опит в реална работна среда, подпомага тяхното развитие и професионална реализация.

Стипендиантите ще имат възможност да се запознаят със структурата, функциите, характера и спецификите на дейността на Предприятието, като участват в реалния работен процес по време на стажа между последните две учебни години в сътрудничество от екип професионалисти, за придобиване на знания и опит, старт за успешна кариера.

Програмата е предназначена за ученици от 11-ти и 12-ти клас от професионални гимназии по железопътен транспорт; строителство, архитектура и геодезия; транспорт; телекомуникации; електротехника, разположени на територията на цялата страна.

Стипендията е насочена към най-успешните и мотивирани ученици с успех над 4,50 от годината предхождаща, получаването на стипендия. Размерът й е 150 лв. месечно и се изплаща за две учебни години.

След преминаване през стипендиантската програма на НКЖИ и своето дипломиране, учениците имат възможност за сключване на трудов договор за срок от 5 години и за безплатно обучение  за сметка на  НКЖИ в Центъра за професионална квалификация за придобиване на професионална квалификация и получаване на правоспособност за: ръководител-движение, строителен техник по поддържане и ремонт на жп линии и съоръжения, механик по контактна мрежа и  механик по осигурителна техника.

За допълнителна информация кандидатите могат да се обаждат на следните телефони:

Централно управление на НКЖИ: (02) 932 21 95

Поделение „Електроразпределение“: (02) 932 64 23

Поделение „Сигнализация и телекомуникации“: (02) 932 29 39

Железопътни секции:  София: (02) 932 35 56;  Пловдив: 0888 192 234;  Горна Оряховица: 0886 609 399;  Враца: 0885 634 947

Поделения „Управление на движението на влаковете и гаровата дейност“:  София: (02) 932 36 52;  Пловдив: 0888 505 895;  Горна Оряховица: 0886 052 218

Подкрепи Economic.bg