\"Фонд за недвижими имоти\" ще строи офис сграда в София Тех Парк

Инвестиционното дружество спечили конкурс за разширяване на технологичния парк

\
2027 ~ 2 мин. четене

Срещу 9.65 млн. лв. „Фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ спечили правото да построи офис сграда в зоната за разширение на София Тех Парк. Днес комисия отвори офертите на инвеститорите в научно-технологичния парк.

Ръководсвото на парка получи три оферти за получаване на правото на строеж, кандидатите имаха срок за подаване на документацията до 5 май т.г. Целта на конкурса е да бъдат привлечени високотехнологични компании, които развиват изследователска и научно-развойна дейност и са неразривна част от екосистемата на парка.

Останалите две оферти са на „Армада реалти инвест“ ЕООД – 8.3 млн. лв. и „Делта кепитал риъл естейт" ЕООД – 9 млн. лв. За победител в конкурса е избран участникът, предложил най-високата цена за учредяване на правото на строеж. Минималната цена, определена от независими оценители и публично обявена в процедурата беше малко над 7.4 млн. лв.

Класираният на първо място ще бъде поканен в срок до 10 дни за започване на процедурата по сключване на предварителен договор за учредяване на право на строеж в Зона за бъдещо развитие № 2 от научно-технологичния парк. Срокът за сключване на предварителния договор е до 30 дни от получаване на поканата за това.

Планът на парка предвижда за Зона № 2 изграждане на офис сграда с разгъната застроена площ (РЗП) до 35 хил. кв. м и подземен паркинг на две нива с обща застроена площ на подземните нива до 16 хил. кв. м, разположени на терен с площ 8 140 кв. м. Минималната площ за озеленяване съгласно градоустройствените показатели на Общия устройствен план на София за зоната е 40%.

Избраният инвеститор ще бъде задължен да построи предвиденото застрояване в срок до 5 години от датата на сключване на окончателния договор за учредяване право на строеж. Той следва да  декларира, че офис площите в бъдещата сграда ще бъдат преимуществено предназначени за ползване от компании, развиващи дейност във фокусните области на Научно-технологичния парк - науки за живота, информационни технологии и чиста енергия. 

Не по-малко от 30% от офис площите следва да бъдат използвани от компании, които имат изследователска и развойна дейност в посочените фокусни области на парка и отговарят на определението за високо технологична компания или средно високо технологична компания, според приетите от Европейския съюз показатели. Приемателят на правото на строеж ще отчита изпълнението на тези изисквания при поискване от страна на „София Тех  Парк“ АД, но не по-малко от 2 пъти годишно.

Коментари: 0