NN Group придобива Delta Lloyd за 2.5 млрд. евро

Новата група ще е лидер в застраховането в Холандия и Белгия

NN Group придобива Delta Lloyd за 2.5 млрд. евро

Холандската NN Group придобива своя конкурент в областта на застраховането, пенсионните услуги и банкирането Delta Lloyd. Новата група ще обедини услугите си в Холандия и Белгия под марката NN и се очаква да заеме лидерска позиция на двата пазара.

Водещият холандски застраховател е предложил общо 2.5 млрд. евро за ценните книжа на Delta, което прави по 5.4 евро на акция, съобщиха от компанията. От тях 1.4 млрд. евро са собствени средства на NN Group, а останалите са дългово финансиране, предоставено от международни финансови институции.

Delta Lloyd предлага продукти и услуги в областта на застраховането, пенсионните услуги, инвестициите и банки-рането, обслужвайки 4,2 млн. корпоративни и индивидуални клиенти в Холандия и Белгия. Четирите марки на компанията са Delta Lloyd, ABN AMRO Insurance, BeFrank and OHRA. Delta Lloyd е листвана на Euronext Амстер-дам и Брюксел и включена в DJSI World и DJSI Европа.

„Тази сделка е значителна стъпка в желанието ни за бъдещо изграждане на устойчив и печеливш бизнес и стабилни лидерски позиции в Холандия и Белгия. Клиентите на двете компании ще се възползват от подобреното ни предложение към тях, което ще бъде резултат от взаимно допълващи се продукти и начини за тяхното разпространение.

Това обединение ще донесе допълнителна стабилност на нашите пазари и ще генерира по-висока капиталова възвръщаемост на нашите акционери. Вярваме, че тази сделка представлява голям интерес за двете компании и съм признателен, че сделката намери подкрепа и бе препоръчана от борда на Delta Lloyd“, заяви Лард Фризе, изпълнителен директор на NN Group.

NN Group е международна компания за застраховане и управление на активи с водещи позиции в Холандия и силно европейско присъствие в повече от 18 страни и Япония. С над 11 500 служители групата предоставя пенсионно осигуряване, застраховане, управление на активи и банкиране на повече от 15 млн. клиенти. NN Group включва Nationale-Nederlanden, NN и NN Investment Partners. NN Group е част от основния борсов индекс AEX 25 на Euronext, Amsterdam.

Коментари: 0