НОИ ще преизчислява служебно пенсиите на работещите пенсионери

Те ще трябва да подадат еднократно заявление за ежегодно преизчисляване

НОИ ще преизчислява служебно пенсиите на работещите пенсионери

Снимка: Economic.bg

2513 ~ 1 мин. четене

Националният осигурителен институт (НОИ) ще преизчислява служебно личните пенсии за трудова дейност на хората, които продължават да работят след пенсионирането си. За целта те ще трябва да подадат еднократно заявление за ежегодно преизчисляване, а не всяка година да заявяват това, както е в момента. 

Това предвиждат одобрени от правителството днес промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, с които се цели облекчаване на административната тежест за гражданите. 

Промените са във връзка с измененията в Административнопроцесуалния кодекс, с които се регламентира електронният обмен на документи между гражданите и администрацията по реда на Закона за електронното управление. Така се предвижда възможност за електронно връчване на разпорежданията, свързани с пенсиите на лицата.

В резултат от промените хората ще могат посочват сметки за изплащане на отпуснатите им пенсии не само в банки, но и в други лицензирани от БНБ доставчици на платежни услуги, както и в клонове на доставчици на платежни услуги, осъществяващи дейност на територията на страната.

Коментари: 0