НОИ стартира тазгодишната си програма за профилактика и рехабилитация

Тази година бюджетът е по-голям спрямо предишната с 2 млн. лв.

НОИ стартира тазгодишната си програма за профилактика и рехабилитация

Снимка: НЗИК

1676 ~ 1 мин. четене

От 3 април започва записването на  тазгодишната програма на Националния осигурителен институт (НОИ) за профилактика и рехабилитация. От нея може да се ползва осигурените лица за общо заболяване, майчинство и/или трудова злополука и професионална болест, напомнят от института.

Тази година бюджетът по програмата е малко над 20 млн. лв., което е с 2 млн. лв. повече от 2016 г. Тези средства ще са достатъчни за около 47 хил. човека, като НОИ покрива цената на 10 нощувки в санаториум или болница за рехабилитация, както и част от разходите за храна (7 лв. на ден). 

Всяко лице има право да ползва и до четири основни диагностични и терапевтични процедури дневно. Вече са подписани договорите с 18 юридически лица за общо 49 заведения, изпълнители на програмата.

За да участват в програмата желаещите трябва да имат диагностично уточнено заболяване и лекуващият им лекар да е установил необходимост от провеждане на рехабилитация към периода на ползване на паричната помощ.

Право да ползват програмата имат и лицата, получаващи лична пенсия за инвалидност. Условието за тях е да не са навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, срокът на инвалидността в експертното решение да не е изтекъл и лекуващият лекар да е установил необходимост от провеждане на рехабилитация към периода на ползване на паричната помощ.

Подробности за условията за ползване на програмата, изпълнителите на дейността, необходимите документи и заболяванията, за които се провежда профилактика и рехабилитация, ще намерите на сайта на НОИ.

Подкрепи Economic.bg