Нов ръководител на Агенцията по заетостта

Драгомир Николов досега е управлявал русенското подразделение на институцията

Нов ръководител на Агенцията по заетостта

Драгомир Николов е новият изпълнителен директор на Агенцията по заетостта. Той е назначен със заповед на Министъра на труда и социалната политика. Досега Николов ръководеше Дирекция „Регионална служба по заетостта” – Русе, където работи от януари 2005 г.

Николов е икономист по образование, специалност „Икономика на труда”. Има редица специализации в областта на пазара на труда, трудовото законодателство, осигурителното право, социалната защита, партньорството на местно, областно и национално ниво.

Драгомир Николов има богат опит в управлението на проекти, реализирани и финансирани от европейски фондове. Бил е ръководител на проект „Обучение и адаптация”, регионален координатор по проект „Да успеем заедно”, ръководител на договарящ орган по грантови схеми, отговорен ръководител на регионално ниво по схеми и проекти с конкретен бенефициент, финансирани от ЕСФ по ОПРЧР.

Коментари: 0