2248 нови жилища са построени през второто тримесечие

Новопостроените жилищни сгради са 521

2248 нови жилища са построени през второто тримесечие

Снимка: Стоян Йотов

3671 ~ 2 мин. четене
Броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през второто тримесечие на 2016 г. е 521, а новопостроените жилища в тях са 2 248, сочи статистика на НСИ. Спрямо второто тримесечие на 2015 г. сградите са с 16 повече, или с 3.2%, а жилищата в тях се увеличават с 303, или с 15.6%.

Най-голям е броят на жилищата със стоманобетонна конструкция - 69.1%, следван от тухлена - 28.2%, с друга - 2.5%, и с панелна - 0.2%. Относителният дял на новопостроените къщи е най-голям (72.6%),. След тях се нареждат жилищните кооперации (15.3%). В сравнение с второто тримесечие на 2015 г. броят на новопостроените къщи и жилищни кооперации се увеличава, докато броят на новопостроените вили и сгради от смесен тип намалява.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Пловдив - 81 сгради със 196 жилища в тях, Бургас - 80 сгради със 733 жилища, и Варна - 79 сгради с 653 жилища.Източник: НСИ


Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (39.1%), следват тези с три стаи (27.9%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи - 2.7%.

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през второто тримесечие на 2016 г. е 189.0 хил. кв. м, или с 1.8% повече в сравнение със същото тримесечие на 2015 г., а жилищната площ се увеличава с 5.8% и достига 121.7 хил. кв. метра.

Средната полезна площ на едно новопостроено жилище намалява от 95.4 кв. м през второто тримесечие на 2015 г. на 84.1 кв. м през същото тримесечие на 2016 година. Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Габрово - 243.9 кв. м, и Пловдив - 159.5 кв. м, а най-малка - в областите Велико Търново - 57.1 кв. м, и Бургас - 64.1 кв. метра.
Подкрепи Economic.bg