Ново проучване показва по-нисък риск при glo

Резултатите от 6-месечно изследване показват, че преминаването изцяло към glo води до статистически значима промяна в редица биомаркери при пушачите

Ново проучване показва по-нисък риск при glo

Снимка: Wikipedia

2519 ~ 3 мин. четене
Автор: БАТ

Ново проучване, публикувано в The Journal of Internal and Emergency Medicine, за първи път доказва, че хората, преминаващи изцяло към употребата на glo – продуктът за нагряване на тютюн на БАТ, имат възможност значително да намалят излагането си на потенциално вредни токсини и вещества, свързани с няколко заболявания при тютюнопушенето, в сравнение с продължаването на пушенето.

Резултатите са отчетени на 6-ия месец от изследването, което е планирано за период от 12 месеца, и показват, че преминаването изцяло към glo води до статистически значима промяна в редица биомаркери за излагане (BoE)** и индикатори на потенциална вреда, познати като биомаркери за потенциална вреда (BoPH)**, сравнено спрямо продължаване на пушенето. За повечето проследени биомаркери е установено, че спадът е сходен с този при хората, които изцяло са спрели да пушат.

На база на проучването е регистрирано, че при хората, преминали на glo има:

  • Значителен спад при биомаркера за риск от рак на белите дробове;
  • Значителен спад в броя бели кръвни телца, които са индикатор за възпаление в тялото, за риск от сърдечно-съдови заболявания (ССЗ) и други заболявания, свързани с тютюнопушенето;
  • Подобрение на HDL холестерола, което може да доведе до намален риск от ССЗ;
  • Подобрение при два ключови индикатора за здравето на белите дробове;
  • Подобрение на ключов показател на оксидативен стрес – процес, който е свързан с няколко заболявания като ССЗ и хипертония.

„Това са вълнуващи проучвания, защото ни позволяват да разберем по-добре потенциала за намален риск при преминаване изцяло към glo. Проучването показва, че пушачите, които преминават към glo, могат да намалят излагането си на определени токсини, което намалява риска от развитието на редица заболявания, свързвани с тютюнопушенето.* Значителният спад, който е отчетен в биомаркерите за потенциална вреда е много окуражителен и е поредно научно доказателство за потенциала на glo за намаляване на вредата от пушенето. Тези открития подпомагат и стратегията ни да изградим A Better Tomorrow™, като намалим въздействието на бизнеса ни върху здравето“, коментира д-р Дейвид О‘Райли, директор „Научни проучвания“ в БАТ.

Повече за проучването

Участниците в това едногодишно контролирано проучване са пушачи от Обединеното кралство на възраст от 23 до 55 години с добро общо здраве, представляващи две основни групи – тези, които са искали да се откажат от тютюнопушенето, и тези, които не са искали. Пушачите, които не са възнамерявали да се откажат от пушенето, са били разпределени на случаен принцип в две групи – на продължаващи да пушат и на тези, които преминават изцяло към употребата на glo. Тези, които са заявили, че искат да се откажат от пушенето, са получили никотинова заместваща терапия и достъп до консултант по отказването. В проучването е включена и група хора, които никога не са пушили и продължават да не ползват никакви тютюневи или никотинови продукти, с идеята да бъде използвана като контролна група.

Проучването е предназначено да изследва потенциала за намаляване на риска при употребата на glo, когато се използва в реална обстановка, а не в контролирана среда. Единствената намеса е била ежемесечно посещение на клиника за взимане на различни проби от участниците с цел изследвания и други измервания на показателите. Тези проби са тествани за „биомаркери за експозиция“ (на избрани токсични вещества от цигарен дим) и „биомаркери за потенциална вреда“. За да се гарантира съответствие на проучването, хората, преминали на glo и тези, които не пушат, са тествани и за CEVal – биомаркерът, индикиращ скорошно тютюнопушене.

Резултатите от цялостното проучване се очакват до края на 2021 г. и ще определят дали намалената експозиция на токсични вещества и биомаркери за потенциална вреда се запазва за продължителността на цялото проучване от 12 месеца.

*На базата на доказателствата и предполагайки цялостно преминаване от пушене на цигари към т.нар. негорими продукти – продукти, при които липсва процес на горене. Тези продукти също крият риск и водят до пристрастяване.

**

Подкрепи Economic.bg