НЗОК ще избира болниците, които ще финансира

Касата вече няма задължение да сключва договор с всички лечебни заведения

НЗОК ще избира болниците, които ще финансира

Снимка: Стоян Йотов

164 ~ 1 мин. четене

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) вече няма задължението да сключва договори с всички регистрирани в бранша болници. Това са част от промените, които прие правителството за критериите и реда за избор на лечебни заведения за болнична помощ.

Промените предвиждат НЗОК да сключва договор, в случаите, когато броят на болничните легла по видове (за активно лечение, продължаващо лечение и рехабилитация) и по съответни медицински дейности в дадена област надвишават определените от Националната здравна карта потребности, предаде bTV.

Изборът на лечебни заведения ще се извършва по отношение на дейности в обхвата на основния и допълнителния пакет здравни дейности, въз основа на резултатите от оценяване по пакет от критерии, включващи както общи критерии за лечебното заведение, така и специфични за конкретната медицинска дейност.

Определените критерии включват своевременност и непрекъснатост, комплексност, обем и сложност, качество на диагностично-лечебните дейности и удовлетвореност на пациентите от оказваните от лечебното заведение медицински услуги.

Предвидени са и допълнителни критерии за сравнителна оценка на болничните структури при равни други условия.

За оценяване на лечебните заведения, които са разположени в отдалечени и труднодостъпни райони, е предвиден специален ред, с което се гарантира достъпът на населението до медицинска помощ, независимо от надвишените потребности за общия брой легла в дадена област.

Подкрепи Economic.bg